PERSPEKTYWA SOCJOLOGICZNA CZŁOWIEK W SPOŁ.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1708
Wyświetleń: 4326
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PERSPEKTYWA SOCJOLOGICZNA CZŁOWIEK W SPOŁ. - strona 1 PERSPEKTYWA SOCJOLOGICZNA CZŁOWIEK W SPOŁ. - strona 2

Fragment notatki:


PERSPEKTYWA SOCJOLOGICZNA CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE    być umieszczonym w społeczeństwie  - znajdować się w punkcie przecięcia określonych sił  społecznych.   zasadnicze współrzędne w obrębie których możemy się "poruszać" nadal są określane przez innych  (w większości nieznajomych).    Kontrola społeczna  - rozmaite środki używane przez społeczeństwo w celu przywoływania jego  niesubordynowanych członków do porządku. Żadne społeczeństwo nie może istnieć bez kontroli  społecznej.  Metody kontroli  zmieniają się odpowiednio w zależności od celu czy charakteru danej  grupy. Skrajna - stosowanie przemocy. Inne: polityczne, prawne formy kontroli, presja  ekonomiczna, mechanizmy perswazji, ośmieszenia, a nawet plotki i pogardy, poddanie kogoś  ostracyzmowi (to już bardziej jako kara, wywieranie presji na postać - systemy moralności,  obyczaju, zwyczaju.   Istnieją jeszcze inne, mniej rozgałęzione kręgi kontroli - wybór zawodu, kontrola narzucana przez  kolegów i współpracowników (kontrola społeczna ze strony systemu zawodowego ma tak wielką  wagę, ponieważ to praca przesądza o tym, co ktoś będzie robił przez większość życia, do jakich  stowarzyszeń będzie przyjęty, kim będą jego przyjaciele etc.)  System kontroli stanowi także grupa ludzka - krąg rodziny i przyjaciół, tam gdzie przebiega życie  prywatne (najbardziej intymny system)    To dowodzni faktowi, że jednostka jest usytuowana w środku układu koncentrycznych kół, z  których każde reprezentuje pewien system kontroli społecznej. Miejsce w społeczeństwie oznacza  usytuowanie jednostki względem wielu sił, które ją krępują i zniewalają.    Sfera stratyfikacji społecznej.  Pojęcie stratyfikacji wyraża fakt, że wszelka społeczność składa się z poziomów pozostających ze  sobą w relacjach nadrzędności i podporządkowania, niezależnie od tego, czy będą to relację władzy,  przywileju czy prestiżu. Czyli każde społeczeństwo ma system rang -  jedne wartwy stoją wyżej,  inne niżej.  Społeczeństwa wielce się różnią co do kryteriów wg których jednostki przypisywane są do różnych  poziomów.  Najważniejszym  typem stratyfikacji  we współczesnym społeczeństwie zachodnim jest  układ  klasowy.  (pozycja w społeczeństwie zależna od kryteriów ekonomicznych + ruchliwość społeczna).   Pozycja klasowa oprócz tego (kasy) określa poziom wykształcenia jaki otrzymają twoje dzieci,  poziom opieki lekarskiej twojej rodziny, nasze oczekiwania życiowe etc.  Różne klasy żyją w  odmienny sposób w sensie ilościowym ale także w sensie jakościowym.  Klasa potrafi formować osobowości członków przez niezliczone oddziaływania zaczynające się  wraz z narodzinami.   Gdy te formujące jednostkę oddziaływania przypadkiem nie zdołają osiągnąć swojego celu, do  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz