Klasy, stratyfikacje i nierówności-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasy, stratyfikacje i nierówności-opracowanie - strona 1 Klasy, stratyfikacje i nierówności-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

10 KLASY, STRATYFIKACJE I NIERÓWNOŚCI
STRATYFIKACJA- związana jest z nierównym dostępem do społecznie pożądanych dóbr
(materialne, władza, prestiż, wykształcenie, zdrowie, kapitał kulturowy, kapitał kultury
fizycznej)
SYSTEMY STRATYFIKACJI:
Niewolnictwo- przedmiotem własności byli ludzi
System kastowy- zupełne zamknięcie kast w swoich granicach (pochodzi z Indii)
System stanowy- kiedy różne stany mają różne obowiązki i prawa (np. feudalizm- szlachta,
duchowieństwo, mieszczaństwo)
System klasowy- nie jest ustanowiony formalnie, jest oddolny, pozycja nie jest dana na stałe,
pozycja jest osiągana; główną role pełnią nierówności ekonomiczne; bezosobowe relacje
TEORIE KLAS I STRATYFIKACJI- głównymi twórcami teorii klas był Marks i Weber.
Marks- większość swoich prac poświęcił zagadnieniu stratyfikacji, lecz nie wypracował
samego pojęcia klasy. Informacje na ten temat możemy jednak wyczytać z pewną
dokładnością z napisanej części prac Marksa.
Co to jest klasa?
Wg Marksa klasa to grupa ludzi o podobnym stosunku do środków produkcji, które
zapewniają im utrzymanie. Dzieli klasy na kapitalistów i klasę robotniczą.
Stosunki między tymi klasami jest oparta na konflikcie interesu.
Relacje klasowe mają charakter wyzysku- czyli nadprodukcja klasy robotniczej i zysk
uzyskany przez kapitalistów to wartość dodatkowa.
Marks w stosunku do ubożenia się klasy robotniczej w stosunku do klasy kapitalistów,
używał terminu peuperyzacji.
Wysuwa też teorię alienacji praca jest monotonna (nie ma kontroli nad czym i co się
wyprodukowało)
Jedynym możliwością współistnienia ludzkości jest bezklasowość
Max Weber- modyfikuje i rozwija teorie Marksa; również uważa, że społeczeństwo jest
naznaczone konfliktem. Tworzy trzy porządki społeczne:
Porządek klasowy- ma wymiar przede wszystkim ekonomiczny (naszą pozycję wyznacza
szanse życiowe, które na rynku pracy są zróżnicowane, zależne od pozycji rynkowej każdego
z nas)
Porządek stanowy- dotyczy poczucia szacunku, godności (prestiżu), przejawia się w stylu
życia
Porządek partyjny- grupa ludzi która próbuje w sposób zorganizowany zrealizować swoje
własne interesu.
Teoria klas Erika Olina Wrighta
Wg Wrighta, ś trzy sposoby panowania nad środkami ekonomicznymi:
panowanie nad inwestycjami lub kapitałem finansowym
panowanie nad materialnymi środkami produkcji (własność ziemi lub fabryk i biur)
panowanie nad siłą roboczą
Kapitaliści panują nad wszystkimi trzema aspektami, zaś klasa robotnicza nie panuje nad
żadną. Jednak między tymi klasami, znajdują się inne grupy społeczne- kadry kierownicze i
białe kołnierzyki. Pozycja tych jednostek charakteryzuje się sprzecznym położeniem
klasowym.
KLASA ŚREDNIA:
ludzie należący do kl.śr mogą sprzedawać swoją pracę fizyczną i umysłową.
Posiadają większe korzyści materialne i kulturowe od klasy robotniczej, dzięki swojemu
wykształceniu i kwalifikacjom
6
Klasa ta nie jest wewnętrznie spójna i jest mało prawdopodobne by kiedykolwiek się taka
stała
Pozycja inteligencji, kadr kierowniczych i ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz