Personel magazynowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Personel magazynowy - strona 1

Fragment notatki:

PERSONEL MAGAZYNOWY
1. Personel magazynowy
Personel magazynowy to zespół osób pracujących i wykonujących czynności związane bezpośrednio z jego działalnością. Miejsce pracowników magazynu w strukturze magazynu określa jego schemat organizacyjny
Struktura stanowisk pracy w magazynie bywa zróżnicowana i zależy od takich czynników jak:
branża, wielkość magazynu, wielkość realizowanego obrotu, wyposażenia, stopnia mechanizacji prac. W praktyce spotkane są następujące stanowiska pracy:
kierownik zespołu magazynów ( kierownik magazynu) magazynier pracownik ds. ewidencji magazynowej operator urządzeń transportu wewnętrznego dyspozytor urządzeń transportu wewnętrznego dyspozytor transportu konserwator urządzeń magazynowych konserwator zapasów robotnik magazynowy pracownik ochrony
1.1 Kierownik zespołu magazynów ( kierownik magazynu)
Do jego najważniejszych zadań należy:
tworzenie warunków pracy umożliwiających prawidłową realizacją zadań
nadzorowanie i koordynowanie organizacji prac wykonywanych przez personel magazynowy
zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w podległej jednostce
monitorowanie efektywności funkcjonowania kierowanej jednostki
nadzorowanie i koordynowanie współpracy z innymi komórkami firmy
1.2 Magazynier
Do jego najważniejszych zadań należy:
odpowiedzialność materialna za powierzone zapasy oraz przekazane w użytkowanie mienie
przyjmowanie i wydawanie zapasów zgodnie z dokumentami przyjęcia lub wydania
dobór odpowiednich środków transportu wewnętrznego
prowadzanie ewidencji stanu i przepływu zapasów i innych rejestrów wymaganych obowiązującymi przepisami
kontrolowanie zgodności stanu zapasów
koordynowanie pracy podległych pracowników
nadzorowanie bezpieczeństwem pracy
1.3 Pracownik ds. ewidencji magazynowej
Do jego najważniejszych zadań należy;
prowadzanie dokumentacji obrotu magazynowego
kontrolowanie i analizowanie stanu zapasów
sporządzanie stosownych raportów
1.4 Operator urządzeń transportu wewnętrznego
Do jego najważniejszych zadań należy:
obsługa powierzonych urządzeń transportowych
kontrola prawidłowości działania i stanu technicznego obsługiwanych urządzeń
zabezpieczenie urządzeń przed użyciem przez osoby nieuprawnione ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz