Pęknięcia zewnętrzne i rozwarstwienia elementów wzdłuż włókien - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pęknięcia zewnętrzne i rozwarstwienia elementów wzdłuż włókien - wykład - strona 1 Pęknięcia zewnętrzne i rozwarstwienia elementów wzdłuż włókien - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Pęknięcia zewnętrzne i rozwarstwienia elementów wzdłuż włókien
Pęknięcia zewnętrzne mają kształt szczeliny zwężającej się ku rdzeniowi i widocz­ne są często na całej długości elementu drewnianego. W przypadku gdy sumarycz­na długość powstałych pęknięć na wszystkich płaszczyznach elementu nie przekra­cza 1/4 długości (rys. 10.11) elementu zaliczanego do I klasy konstrukcyjnej według PN-B-03150:2000 [209] i 1/3 długości elementu zaliczanego do klasy 11 konstruk­cyjnej, można uznać, że element nie ma pęknięć obniżających jego wytrzymałość konstrukcyjną. Pomiar pęknięć odbywa się za pomocą szczelino mierzą (grubość płytki mierniczej powinna wynosić 0,2 mm). Ze względu na głębokość pęknięcia można podzielić na płytkie (głębokości nie przekraczającej 1/10) i głębokie (prze­kraczające 1/10 wysokości łub szerokości elementu).
Głębokość pęknięć (poza strefą połączeń) nie powinna przekraczać ¿7/4 w ele­mentach konstrukcyjnych klasy III oraz b/3 w elementach konstrukcyjnych kla­sy l\ i V (rys. 10.12), Przy symetrycznym usytuowaniu pęknięć (na przeciwległych bokach) ich sumaryczna głębokość (Et) nie może przekraczać b/3 lub b/4 grubości lub szerokości elementu. W przypadku przekroczenia tych wielkości element pod­lega dyskwalifikacji jako element nośny. Normy nie określą natomiast dopuszczal­nej szerokości pęknięć (Lrb). Można przyjąć, że suma pęknięć (!rb) po jednej stronie elementu nie powinna przekraczać b/20 w przypadku pęknięć uważanych za płytkie i 6/10 w przypadku pęknięć głębokich. Pęknięcia takie, chociaż tylko nieznacznie zmniejszają wytrzymałość elementu, powinny być wzięte pod uwagę przy obliczeniach sprawdzających.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz