Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

note /search

Prawo cywilne- ćwicz

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
  • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1988

Upływ czasu niewątpliwie należy do faktów niezależnych od woli i zachowania ludzi (tzw. zdarzeń), które rzutują na stosunki cywilnoprawne, powodując ich powstanie, zmianę lub ustanie i wywołując określone skutki prawne dla stron. Obowiązujące prawo rozróżnia cztery rodzaje skutków, tworząc podst...

Europejski trybunał sprawiedliwości - EBC

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
  • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1988

1. EBC – posiada osobowość prawną; jest niezależny; jest bankiem emisyjnym dla obszaru Unii Gospodarczej i Walutowej 2. Czuwa nad zgodnością działania centralnych banków krajowych z postanowieniami Traktatu. 3. Jest kierowniczym bankiem w systemie ESBC 1. Art.. 5 TUE – każda instytucja dzi...