Europejski trybunał sprawiedliwości - EBC

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1960
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejski trybunał sprawiedliwości - EBC - strona 1 Europejski trybunał sprawiedliwości - EBC - strona 2 Europejski trybunał sprawiedliwości - EBC - strona 3

Fragment notatki:1. EBC – posiada osobowość prawną; jest niezależny; jest bankiem emisyjnym dla obszaru Unii Gospodarczej i Walutowej
2. Czuwa nad zgodnością działania centralnych banków krajowych z postanowieniami Traktatu.
3. Jest kierowniczym bankiem w systemie ESBC

1. Art.. 5 TUE – każda instytucja działa w zakresie uprawnień w niej wskazanych.
2. Wyjaśnienia ETS:
2.1. autonomia każdej instytucji konieczna do wykonywania przez nią zadań;
2.2. generalny zakaz przekazywania własnych uprawnień innej instytucji;
2.3. konieczność brania pod uwagę uprawnień innych instytucji w procesie podejmowania własnych zadań.

1.art. 300 TFUE – w skład wchodzą przedstawiciele organizacji pracodawców, pracowników oraz inni przedstawiciele podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, w szczególności z dziedzin społeczno-ekonomicznej, obywatelskiej, zawodowej i kultury. Nie więcej niż 350 członków.
Mianowanie na podstawie zgłoszenia przez państwo członkowskie
Kadencja 5 lat. Możliwa reelekcja.
Polskę reprezentuje 21 przedstawicieli; Niemcy, Włochy, UK, Francję – 24.

TSUE (ETS) należy traktować jako „rzeczywisty sąd najwyższy”
Wyróżniamy dwie kategorie jurysdykcji ETS:
1. sporną i
2. niesporną, czyli opiniodawczą
Jurysdykcja sporna obejmuje orzekanie w następujących sprawach:
Skargi na nieważność (art. 230 TWE), bezczynność (art.. 232 TWE) i skargi odszkodowawcze, wniesione przez państwa członkowskie, instytucje WE lub EBC
Skargi przeciwko państwu członkowskiemu o niewywiązywanie się ze zobowiązań wspólnotowych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz