Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

note /search

Zagadnienia z finansów

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1729

...Współcześnie przez finanse rozumie się ogół zjawisk pieniężnych powstających w związku z działalnością gospodarczą i społeczną człowieka. Przedmiotem nauki finansów są przede wszystkim zjawiska związane z tworzeniem pieniądza przez bank centralny oraz kreowaniem pieniądza przez banki komercy...

Ochrona środowiska - test

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
  • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2849

1) Właściwym organem w sprawie objęcia programem dostosowawczym jest a) wojewoda 2) Za wykonanie raportu oos na ….. odpowiedzialny jest c) wnioskodawca 3) Stoping to A) określenie zakresu raportu oddziaływanie na środowisko 4) Opłata produktowa wiąże się z c) odzysk recyklingu……… 5) Zasada dyrekty...

Protokól dyplomatyczny

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
  • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2338

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: kolejnośc na placówce dyplomatycznej, Polski Protokół Dyplomatyczny składa się, ministrowie, struktura organizacyjna Firmy. (…) … i innych wydarzeń o charakterze międzynarodowym organizowanych w Polsce. 3) Ministrowie:

Finanse publiczne (notatki i egzaminy)

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
  • Finanse publiczne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2324

7 plików z notatkami z przedmiotu "finanse publiczne", prowadzonego przez dr Tomasza Kujaczyńskiego na PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Notatki są to proste pytania i odpowiedzi na tematy takie jak przykładowo: instrumenty finansowe o stałym dochodzie, ochrona zdrowia i edukacja,...