Państwo narodowe w integrującej się Europie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Państwo narodowe w integrującej się Europie - strona 1

Fragment notatki:

5. Państwo narodowe w integrującej się Europie.
Wybrane przykłady państw narodowych w XXw.:
Nowych (np. Ukraina, Bialoruś, Słowacja i.in.)
Odrodzonych (np. Czechy, Słowenia)
Rozpad postsocjalistycznych państw federalnych:
Model konfliktowy: dezintegracja Jugosławii, rozpad ZSRR
Podział pokojowy: Czechosłowacja
Proces wchłonięcia NRD do RFN
SŁOWIANIE WSCHODNI
- kategoria podporządkowania (idea imperialna Rosji)
- nie do końca rozbudowana struktura społeczna (bez wykształconych warstw wyższych)
- dominacja chłopska
- brak własnych tradycji narodowych
UKRAINA: podział na 2 części (mentalnie, kulturalnie)
wschodnia- rusyfikowana, nie ma silnego poczucia własnej tożsamości
zachodnia- dążenia ku zachodowi, grekokatolicyzm- sprzyjał większej samodzielności kulturowej
podział religijny (prawosławie)
cerkiew moskiewska- na wschód
cerkiew kijowska na zachód
różnice językowe
język rosyjski
język ukraiński- przyczyna rozwoju własnego języka- brak podporządkowania Rosji, przynależność historycznie do Polski, po utracie przez nią niepodległości- do Galicji- swoboda tworzenia stowarzyszeń kulturalnych (kierunki do tworzenia tożsamości narodowej) Galicja- Polacy, Ukraińcy- starcie z inną kulturą- próba nacjonalizmu ukraińskiego, wytwarzana świadomość własnej kultury
Zapobiec kształtowaniu się ukraińskiej tożsamości narodowej:
- Rosjanie: XIX w. - zniesienie unii brzeskiej
organizacyjne podporządkowanie cerkwi- Rosji
BIAŁORUŚ
Nie udało się wykształcić tożsamości narodowej, przyczyną brak własnej państwowości.
Koniec XVIII w.- utrata religii, wyznania: grekokatolicyzmu (który obowiązywał od unii brzeskiej, wyznanie podporządkowane stolicy apostolskiej- ku zachodowi)
Przez przymus przejścia na prawosławie (cerkiew prawosławna podporządkowana centrum politycznemu- przenosiła wpływy polityczne)
- Czynnikiem kulturotwórczym staje się prawosławie i jego wpływy
Etnizacja religii- religia jako część tożsamości narodowej.
Wprowadzony został podział o charakterze religijnym, kulturowym:
- Katolicyzm (wpływy polskie)
- Prawosławie (wpływy rosyjskie)
Na początku XX wieku klęska białoruskiego ruchu narodowego - przyczyną była próba narzucenia języka białoruskiego bez wykształcenia się języka białoruskiego na poziomie literackim. Nie udało się zjednoczyć regionalnych grup etnicznych, ponieważ dominowały kontakty bezpośrednie, a nie abstrakcyjne. Naród to grupa duża, wymagająca zmiany struktury społecznej. U Białorusinów się to nie wykształciło, organizowali się w małych grupach regionalnych.

(…)

…. W pierwszych wiekach Francji cudzoziemcy najczęściej nie pojawiali się na stałe, m.in. przez francuskie terytorium ciągnęli pielgrzymki do świętych miejsc w Hiszpanii i we Włoszech. Od XII w. na uniwersytecie paryskim studiowały tysiące młodych ludzi z wielu krajów europy. Do końca życia we Francji pracowali filozofowie, teologowie, prawnicy, medycy, m.in.: Albert Wielki, Tomasz z Akwinu, św. Bonawentura…
….)- nawet język oksykański
- Alzatczycy
- Lotaryngowie
- Flamandowie (granica Francji i Belgii)
- Bretończycy, na północy kraju- płw. Bretoński. Bretończyków wyróżnia- język celtycki (grupa), a nie romański. Posługują się też drugim językiem romańskim gallo. Państwo nie finansuje szkół, w których nauczany jest bretoński. Problemy z tożsamością bretońską- nieudana unifikacja językowa.
Na przełomie X/XI…
… nie wszystkie zmierzały ku Bliskiemu Wschodowi. Od początku XI do połowy XIII w. kilkadziesiąt krucjat francuskich stanowiło fragment rekonkwisty, od wyrwania Półwyspu Iberyjskiego z rąk arabskich zdobywców. Rezultatem było dość masywne osadnictwo francuskie w Hiszpanii i Portugalii, głównie na północy. Bardzo liczna obecność Francuzów z Algierii, także nie przetrwała niepodległości tego kraju. Po 1961r…
… od części.
„Wołanie i odpowiedź” korsykański specyficzny pojedynek na poezję śpiewaną-> bez muzyki-> podczas świąt
Dążenia niepodległościowe i stosunki z metropolią
Widoczne jest, że dążenia niepodległościowe oraz separatyzm mają długie korzenie historyczne na Korsyce i niejako wpisują sie na stałe w jej istotę. Rząd Francji sprzeciwia sie przyznaniu wyspie statusu pełnej autonomii, gdy. godziłoby…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz