Outsourcing - Umowa outsourcingowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Outsourcing - Umowa outsourcingowa - strona 1 Outsourcing - Umowa outsourcingowa - strona 2 Outsourcing - Umowa outsourcingowa - strona 3

Fragment notatki:

Spis treści. 1. Wstęp. 3
2. Korzyści z wprowadzenia umowy outsourcingowej. 4
3. Powodzenie umowy outsourcingowej. 6
4. Kolejne etapy wdrożenia umowy outsourcingowej. 6
5. Główne elementy umowy outsourcingowej. 7
6. Wady umów outsourcingowych. 7
7. Działalność outsourcingowa firmy Informix. 8
8. Zakończenie . 9 1. Wstęp. Przedsiębiorstwa poszukują coraz lepszych metod zarządzania i wykorzystywania własnego majątku. Jedną z takich metod, która obecnie znajduje coraz więcej zwolenników jest outsourcing czyli podwykonastwo. Outsourcing to wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, zamiast pozyskiwania i wykorzystywania ich lokalnie i sprowadza się do powierzania niektórych elementów organizacji przedsiębiorstwa innym firmom do odpłatnego zarządzania i wykonywania za nich określonych funkcjonalnych zadań. Outsourcing polega na takim zorganizowaniu firmy, aby niektóre z jej działań odbywały się poza nią i kontrolowane były przez firmy zewnętrzne. Obejmują one swym zasięgiem opiekę nad stanowiskami o rutynowym zakresie obowiązków, a co za tym idzie o wysokiej rotacji. Dzięki zapewnieniu przez firmę zewnętrzną wykwalifikowanego personelu na takich stanowiskach przestaje pojawiać się problem wakatu. Obecnie outsourcing ma największe zastosowanie w sferze usług komputerowych IT (Information Technology) z powodu bardzo wysokich kosztów przeprowadzanych na bieżąco nieustannie zmian technicznych. Coraz bardziej popularne, również w Polsce staje się przekazywanie firmom zewnętrznym niezbędnych dla właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa czynności odbiegających od profilu działalności zasadniczej, takich jak: administrowanie płacami, księgowości, rekrutacji pracowników, ochrony mienia, telemarketingu w połączeniu z obsługą klienta, prowadzenia recepcji, szkoleń czy prowadzenia bufetu. Outsourcing stosowany jest zwykle, gdy zasoby zewnętrzne są dostępne, wysokiej jakości i tańsze od wewnętrznych. Każda firma realizuje co jakiś czas określony projekt, który wymaga zatrudnienia zewnętrznych ekspertów, którzy dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem w realizacji podobnych projektów oraz umiejętnościami koordynacji i zarządzania projektami. Korzenie outsourcing'u sięgają lat siedemdziesiątych. Outsourcing pojawił się po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych, kolebce innowacji w zakresie zarządzania, skąd jego bardziej zaawansowane formy przenikają do nas. Stopniowo coraz więcej przedsiębiorstw dochodziło do wniosku, iż nie będą w stanie stać się ekspertami w więcej niż jednej, dwóch dziedzinach. Doprowadziło to do wyzbywania się przez przedsiębiorstwa różnych sfer swej działalności i powierzeniu ich prowadzenia specjalistom. Z czasem zmieniła się wyraźnie struktura wielkich korporacji, które coraz częściej stanowią globalny szkielet z tysiącami małych firm partnerskich. Według Economic World Summit

(…)

… kolosalne znaczenie i coraz większy krąg organizacji będzie wkrótce ogarnięty jej ideą. Stwarza ona bowiem duże możliwości rozwoju i pozwala na osiągnięcie wielu sukcesów zarówno firmom jak i kierującymi nimi menadżerom.
„Outsourcing -alternatywa zarządzania systemem informatycznym przedsiębiorstwa”, Rzeczpospolita, str.13., 1996 r.
„Outsourcing informatyczny”, Computerworld, 04.08.2000 r.
9

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz