Outsourcing (9 stron).doc

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Outsourcing (9 stron).doc - strona 1 Outsourcing (9 stron).doc - strona 2 Outsourcing (9 stron).doc - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: korzyści z wprowadzenia umowy outsourcingowej, powodzenie umowy outsourcingowej, kolejne etapy wdrożenia umowy outsourcingowej, główne elementy umowy outsourcingowej, wady umów outsourcingowych, działalność outsourcingowa firmy informix, zakończenie, podwykonawstwo, korzenie outsourcing'u, obniżenie kosztów, powierzenie czynności organizacji, firma outsourcingowa, stabilność, umowa z firma outsourcingową, możliwość obejścia blokady etatów, efektywne wykorzystanie czasu pracy, inwentaryzacja, zarządzanie środowiskiem komputerów, serwis ratunkowy, zarządzanie systemami, zarządzanie siecią.

Spis treści.
1. Wstęp. 3
2. Korzyści z wprowadzenia umowy outsourcingowej. 4
3. Powodzenie umowy outsourcingowej. 6
4. Kolejne etapy wdrożenia umowy outsourcingowej. 6
5. Główne elementy umowy outsourcingowej. 7
6. Wady umów outsourcingowych. 7
7. Działalność outsourcingowa firmy Informix. 8
8. Zakończenie. 91. Wstęp.
Przedsiębiorstwa poszukują coraz lepszych metod zarządzania i wykorzystywania własnego majątku. Jedną z takich metod, która obecnie znajduje coraz więcej zwolenników jest outsourcing czyli podwykonastwo. Outsourcing to wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, zamiast pozyskiwania i wykorzystywania ich lokalnie i sprowadza się do powierzania niektórych elementów organizacji przedsiębiorstwa innym firmom do odpłatnego zarządzania i wykonywania za nich określonych funkcjonalnych zadań. Outsourcing polega na takim zorganizowaniu firmy, aby niektóre z jej działań odbywały się poza nią i kontrolowane były przez firmy zewnętrzne. Obejmują one swym zasięgiem opiekę nad stanowiskami o rutynowym zakresie obowiązków, a co za tym idzie o wysokiej rotacji. Dzięki zapewnieniu przez firmę zewnętrzną wykwalifikowanego personelu na takich stanowiskach przestaje pojawiać się problem wakatu. Obecnie outsourcing ma największe zastosowanie w sferze usług komputerowych IT (Information Technology) z powodu bardzo wysokich kosztów przeprowadzanych na bieżąco nieustannie zmian technicznych. Coraz bardziej popularne, również w Polsce staje się przekazywanie firmom zewnętrznym niezbędnych dla właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa czynności odbiegających od profilu działalności zasadniczej, takich jak: administrowanie płacami, księgowości, rekrutacji pracowników, ochrony mienia, telemarketingu w połączeniu z obsługą klienta, prowadzenia recepcji, szkoleń czy prowadzenia bufetu. Outsourcing stosowany jest zwykle, gdy zasoby zewnętrzne są dostępne, wysokiej jakości i tańsze od wewnętrznych. Każda firma realizuje co jakiś czas określony projekt, który wymaga zatrudnienia zewnętrznych ekspertów, którzy dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem w realizacji podobnych projektów oraz umiejętnościami koordynacji i zarządzania projektami. Korzenie outsourcing'u sięgają lat siedemdziesiątych. Outsourcing pojawił się po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych, kolebce innowacji w zakresie zarządzania, skąd jego bardziej zaawansowane formy przenikają do nas. Stopniowo coraz więcej przedsiębiorstw dochodziło do wniosku, iż nie będą w stanie stać się ekspertami w więcej niż jednej, dwóch dziedzinach. Doprowadziło to do wyzbywania się przez przedsiębiorstwa różnych sfer swej działalności i powierzeniu ich prowadzenia specjalistom. Z czasem zmieniła się wyraźnie struktura wielkich korporacji, które coraz częściej stanowią globalny szkielet z tysiącami małych firm partnerskich. Według Economic World Summit

(…)

… kolosalne znaczenie i coraz większy krąg organizacji będzie wkrótce ogarnięty jej ideą. Stwarza ona bowiem duże możliwości rozwoju i pozwala na osiągnięcie wielu sukcesów zarówno firmom jak i kierującymi nimi menadżerom.
„Outsourcing -alternatywa zarządzania systemem informatycznym przedsiębiorstwa”, Rzeczpospolita, str.13., 1996 r.
„Outsourcing informatyczny”, Computerworld, 04.08.2000 r.
9

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz