Otwarty Fundusz Emerytalny Złota Jesień

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otwarty Fundusz Emerytalny Złota Jesień - strona 1 Otwarty Fundusz Emerytalny Złota Jesień - strona 2 Otwarty Fundusz Emerytalny Złota Jesień - strona 3

Fragment notatki:


Otwarty Fundusz Emerytalny „Złota Jesień”
WSTĘP
Przystąpienie do Otwartego Funduszu Emerytalnego dla wielu z nas jest życiowym wyborem. Godna i bezpieczna przyszłość jest treścią tej decyzji. Członkostwo w Funduszu Emerytalnym jest formą długookresowego oszczędzania z przeznaczeniem na emeryturę. Wzrost liczby emerytów przy jednoczesnym spadku liczby osób płacących składki spowodował, że konieczne było dofinansowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z budżetu państwa. Aby utrzymać tak funkcjonujący Zakład Ubezpieczeń Społecznych, należałoby obniżyć emerytury, podnieść podatki, albo podwyższyć składki. Emerytura, która będzie wypłacana w nowym systemie została związana z wysokością wpłacanych składek i stażem pracy. Czyli wysokość emerytury będzie zależała od kapitału zgromadzonego przez wszystkie lata pracy w postaci składek. Składka odprowadzana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie rejestrowana na indywidualnych kontach, a suma wpłaconych składek będzie co rok waloryzowana. Część tej składki w wysokość 9% wynagrodzenia (tj: 7,3% nowego, ubruttowionego wynagrodzenia) - będzie przekazywana do wybranych przez pracownika Otwartych Funduszy Emerytalnych. W nowym systemie - składka na emeryturę będzie traktowana jako zobowiązanie wobec pracownika, a nie jak to było dotychczas, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Reforma nie pociąga za sobą konieczności wydatkowania dodatkowych pieniędzy przez pracownika, bądź pracodawcę lecz dotyczy kwoty składki, która dotychczas była płacona w wysokości 45% do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez pracodawcę. W nowym systemie składka zostaje podzielona pomiędzy pracownika(23%) i pracodawcę (22%). Składka na emerytury i renty naliczana jest od wynagrodzenia nie przekraczającego 250% średniej płacy krajowej. W praktyce będzie składka naliczana od całego wynagrodzenia do momentu przekroczenia przez pracownika w danym roku kalendarzowym 30 - o krotności średniego wynagrodzenia, a ponad tą kwotę będzie odprowadzana składka tylko na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. Minimalna emerytura jest gwarantowana przez państwo i stanowi zabezpieczenie dla osób niewiele zarabiających, z krótkim stażem pracy lub bezrobotnych. Emerytura minimalna, określona jako 24% przeciętnego wynagrodzenia, przysługiwać będzie osobom, które osiągnęły wiek emerytalny, pracowały co najmniej 25 lat, a uzbierane przez nie w ramach I i II filaru składki nie wystarczają na otrzymywanie minimalnej emerytury. Dopłat do emerytury minimalnej dokonuje budżet państwa.


(…)

… Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna - Warszawa dn. 25.01.1999 rok (Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.Nr162 poz.1118 art.25)
Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” art.25 z dnia 25.01.1999r.
Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” art. 27…
… na otrzymywanie minimalnej emerytury. Dopłat do emerytury minimalnej dokonuje budżet państwa.
Nowy system składa się z trzech filarów:
I Filar to Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Jest filarem obowiązkowym, a środki w nim zgromadzone są zarządzane przez państwo. Przekazane składki są rejestrowane dla każdej osoby indywidualnie. II Filar to Otwarte Fundusze Emerytalne. Ma on charakter kapitałowy, a udział…
… w pierwszej połowie 1998 roku wyniosła 1 658 253 000zł. a wartość wypłaconych świadczeń 819 728 000zł. PZU Życie S.A. jest właścicielem 100% akcji Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., które następnie utworzyło Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”. Grupa PZU jest największą grupą ubezpieczeniową w Polsce. Obsługuje około 2/3 rynku ubezpieczeń w Polsce. Udział PZU S.A. w rynku ubezpieczeń…
… powstało w wyniku zawarcia umowy) oraz drogą rezygnacji z członkostwa w Funduszu(jeżeli członkostwo powstało w trybie innym niż zawarcie umowy np.: losowanie).
Podmioty mogące prowadzić działalność akwizycyjną na rzecz Funduszu, poza samym Funduszem, na podstawie stosownej umowy z Funduszem to:
banki krajowe
zakłady ubezpieczeń podmioty prowadzące działalność maklerską w rozumieniu prawa o publicznym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz