Otwarte Fundusze Emerytalne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3136
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otwarte Fundusze Emerytalne - strona 1

Fragment notatki:

Działalność marketingowa Otwartego Funduszu Emerytalnego jako nowej instytucji na rynku ubezpieczeń emerytalnych.
Działalność marketingowa Otwartego Funduszu Emerytalnego jako nowej instytucji na rynku ubezpieczeń emerytalnych. Działalność marketingowa Otwartego Funduszu Emerytalnego Commercial Union Polska Reforma Systemu Ubezpieczeń Społecznych 1 stycznia 1999r. weszła w życie Reforma systemu ubezpieczeń społecznych i dla wszystkich osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. oznacza zmiany w sposobie płacenia składki oraz naliczania i wypłacania świadczeń emerytalnych i rentowych. Nowy system emerytalny pozwala każdemu, w znacznie szerszym niż dotychczas zakresie decydować o tym, jak będzie kształtowana jego emerytura. Dzięki corocznym informacjom o wielkości i bieżącej kontroli zgromadzonych kapitałów, będziemy mogli świadomie planować wysokość emerytury i moment jej rozpoczęcia, tak, aby uzyskać satysfakcjonujące świadczenia w przyszłości. Reforma ta została oparta na tzw. trzech filarach : . I - filar to zreformowany ZUS, . II - filar to Otwarte Fundusze Emerytalne, . III - filar to inne dobrowolne formy oszczędzania. Składka przypadająca na II filar jest przekazywana przez ZUS do wybranego funduszu emerytalnego. Składki każdego członka funduszu rejestrowane są na indywidualnych rachunkach, a zyski z inwestycji powiększają zgromadzony na rachunku kapitał. Zakupione przez fundusz instrumenty finansowe przechowuje wybrany bank zwany Depozytariuszem lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Kiedy członek Funduszu osiągnie wiek emerytalny, jego zgromadzone środki przekazywane będą do Zakładu Ubezpieczeń Emerytalnych, który to z uzbieranego kapitału będzie wypłacać emeryturę. Otwarte Fundusze Emerytalne Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) są zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE). OFE to w uproszczeniu zbiór wszystkich składek emerytalnych jego uczestników. Pieniądze z funduszu wykorzystyw

Działalność marketingowa Otwartego Funduszu Emerytalnego jako nowej instytucji na rynku ubezpieczeń emerytalnych.
Działalność marketingowa Otwartego Funduszu Emerytalnego
Commercial Union Polska
Reforma Systemu Ubezpieczeń Społecznych
1 stycznia 1999r. weszła w życie Reforma systemu ubezpieczeń społecznych i dla wszystkich osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. oznacza zmiany w sposobie płacenia składki oraz naliczania i wypłacania świadczeń emerytalnych i rentowych.
Nowy system emerytalny pozwala każdemu, w znacznie szerszym niż dotychczas zakresie decydować o tym, jak będzie kształtowana jego emerytura. Dzięki corocznym informacjom o wielkości i bieżącej kontroli zgromadzonych kapitałów, będziemy mogli świadomie planować wysokość emerytury i moment jej rozpoczęcia, tak, aby uzyskać satysfakcjonujące świadczenia w przyszłości.
Reforma ta została oparta na tzw. trzech filarach :
. I - filar to zreformowany ZUS,
. II - filar to Otwarte Fundusze Emerytalne,
. III - filar to inne dobrowolne formy oszczędzania.
Składka przypadająca na II filar jest przekazywana przez ZUS do wybranego funduszu emerytalnego. Składki każdego członka funduszu rejestrowane są na indywidualnych rachunkach, a zyski z inwestycji powiększają zgromadzony na rachunku kapitał. Zakupione przez fundusz instrumenty finansowe przechowuje wybrany bank zwany Depozytariuszem lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Kiedy członek Funduszu osiągnie wiek emerytalny, jego zgromadzone środki przekazywane będą do Zakładu Ubezpieczeń Emerytalnych, który to z uzbieranego kapitału bę

(…)

… Emerytalny nie.
Po 24 miesiącach od uruchomienia funduszy, czyli w kwietniu 2001r., po raz pierwszy będzie obliczona minimalna stopa zwrotu. Jest to średnia ważona ze stopy zwrotów otrzymanych przez wszystkie OFE. Każdy fundusz musi osiągnąć stopę zwrotu w wysokości co najmniej 50% tej średniej lub najwyżej o 4 punkty procentowe niższą od niej. Jeżeli tak się nie stanie, PTE będzie musiało dopłacić członkom funduszu, aby wyrównać stopę zwrotu do ustalonej minimalnej. Jeżeli środki PTE nie pozwolą na tę dopłatę, obowiązek wyrównania wartości funduszu do poziomu minimalnej stopy zwrotu ostatecznie weźmie na siebie Skarb Państwa. Akwizycja do Otwartych Funduszy Emerytalnych rozpoczęła się 1 marca 1999r. Pierwsze składki klientów zostały przekazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do OFE w kwietniu 1999r…
… jest również do określonych ustawowo limitów inwestycyjnych, które zwiększają bezpieczeństwo środków zgromadzonych przez uczestników funduszu. Poprzez ich określenie ustawodawca zagwarantował minimalne rozproszenie aktywów zmniejszając w ten sposób ponoszone ryzyko.
Podstawowym ograniczeniem ustawowym jest maksymalny poziom zaangażowania funduszu w akcje spółek publicznych. Wynosi on 40% i nie może być przekraczany. Limity…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz