Otoczenie przedsiębiorstwa - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otoczenie przedsiębiorstwa - ćwiczenia - strona 1 Otoczenie przedsiębiorstwa - ćwiczenia - strona 2 Otoczenie przedsiębiorstwa - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

29.10.2012
Ćwiczenia 4
Otoczenie przedsiębiorstwa - instytucje, procesy, zjawiska, czynniki, które oddziałują na przedsiębiorstwo.
Mikrootoczenie - reakcja o charakterze zwrotnym, przedsiębiorstwo na nie oddziałuje i ono oddziałuje na przedsiębiorstwo.
Makrootoczenie - przedsiębiorstwo nie ma wpływu na makrootoczenie ale makrootoczenie ma wpływ na przedsiębiorstwo.
Otoczenie ekonomiczne:
Rozkład dochodów ludności
Dostępność kredytów
System bankowy w Polsce jest:
2 stopniowy (bank centralny i banki komercyjne)
3 stopniowy - z bankami spółdzielczymi
Ma być łatwiejszy dostęp do kredytów:
Jeżeli ktoś będzie posiadał konto przez pół roku, będzie mógł otrzymać - 11 000 kredytu
Jeżeli ktoś będzie posiadał konto przez rok, będzie mógł otrzymać - 22 000 kredytu
Formy organizacyjno prawne - dominująca forma własności
Wzorce konsumpcji
System podatkowy - w Polsce mamy trój szczeblowy system podatkowy:
Urzędy skarbowe
Izby skarbowe
Ministerstwo finansów
Kursy walutowe - system monetarny danego państwa
Struktura systemu celnego
Wskaźniki makroekonomiczne:
Stopa bezrobocia (ok. 12,2%)
Poziom inflacji (3,8% we wrześniu 2012)
Otoczenie demograficzne:
Liczba ludności
Przyrost naturalny
Migracja
Struktura wiekowa społeczeństwa:
Wiek przedprodukcyjny
Wiek produkcyjny
Wiek poprodukcyjny
Urbanizacja - rozwój miast:
Migracja na przedmieścia - suburbanizacja
Wzrost kongestii
Pożądane są rozwiązania typu park and right
Struktura wykształcenia
Struktura płci
Na 100 panów przypada 107 kobiet
Otoczenie naturalne:
Położenie geograficzne
Koszty pozyskania energii
Czynniki klimatyczne
Warunki hydrologiczne
Dostęp do morza
Jakość zasobów
Antracyt wydobywa się w okolicach Wałbrzycha i nowej rudy - Zagłębie Wałbrzyskie - duży poziom zagazowania węgla
Lokalizacja - wpływ na otoczenie i generowane zanieczyszczenia
Otoczenie polityczno-prawne:
Poziom integracji państwa
Poziom ingerencji państwa w gospodarkę - interwencjonizm czy liberalizm
Kompletność przepisów
Ustrój polityczny - demokracja, totalitaryzm
Władza wykonawcza
System więziennictwa
Najwyższa Izba Kontroli


(…)

…:
Zamienniki
Np dla poczty telefony komórkowe stały się substytutem
Substytuty zwykle próbują zdobyć klientów ceną
3

… miedzy sektorem biznesu a nauką - firmy nie chcą płacić za badania
Nowoczesne technologie
Elastyczny system produkcyjny - można go dopasować do koniunktury
Nowoczesne technologie transportowe
Bimodalne - naczepy dołączane do wózków kolejowych
Otoczenie społeczno-kulturowe:
Religia, system wyznań
Wzorce zachowań
Przekonania polityczne
Przyzwyczajenia
Poziom zamożności społeczeństwa
Stosunek do pracy…
… wykorzystując model 5 sił konkurencyjnych Portera:
Kolegialność (świadomość wspólnych celów rywalizowania) i rywalizacja tworzą konkurencyjność
Nadmiar rywalizacji - niezdrowa, wyniszczająca konkurencja
Nowe wejścia - nowe przedsiębiorstwa, które chcą działać w danym sektorze - może je ograniczać:
Kapitał
Pozwolenia
Koncesje
Licencje
Jeśli państwo chce ograniczać działalność w danym sektorze…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz