Otoczenie organizacji - Otoczenie zadaniowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 5131
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otoczenie organizacji - Otoczenie zadaniowe - strona 1 Otoczenie organizacji - Otoczenie zadaniowe - strona 2 Otoczenie organizacji - Otoczenie zadaniowe - strona 3

Fragment notatki:

OTOCZENIE ORGANIZACJI Wg M. Bielskiego Elementy otoczenia org. inny podział wg R. W. Griffina Elementy otoczenia ogólnego organizacji Techniczne
Ekonomiczne
Społeczno-kulturowe
Prawno-polityczne
Międzynarodowe
Elementy otoczenia zadaniowego orga nizacji Klienci
Konkurenci
Dostawcy
Regulatory
Strategiczni sojusznicy
Otoczenie - wszystkie elementy znajdujące się poza organizacją, mające związek z jej funkcjonowaniem, w tym elementy o bezpośrednim i pośrednim oddziaływaniu.
Otoczenie - zbiór elementów nie wchodzących skład organizacji, a równocześnie pozostających w jakichś relacjach w stosunku do niej. Otoczenie organizacji to to co znajduje się na zewnątrz niej, poza jej granicami i oddziałuje na nią. Otoczenie zewnętrzne - wszystko poza granicami organizacji, co może na nią oddziaływać. Środowisko wewnętrzne - warunki panujące i siły działające wewnątrz organizacji. ( s. 75 Wg M. Bielski: „ Organizacje; istota struktury procesy ”, Wyd. UŁ, Łódź 1997. Elementy otoczenia zadaniowe go: odbiorcy (wyrobów lub usług)
dostawcy (materiałów i surowców, wyposażenia technicznego, siły roboczej - rynek pracy, kredytów - banki)
konkurenci (inne organizacje zaspokajające podobne potrzeby społeczne i/lub mające podobne zapotrzebowanie na świadczenia ze strony otoczenia)
instytucje państwowe bezpośrednio wpływające na organizację (np. urzędy skarbowe, lokalna władza administracyjna i samorządowa) oraz wyznaczane przez nie ograniczenia, normy, warunki
czynniki społeczne (partie polityczne, związki zawodowe, a także postawy społeczeństwa i jego oczekiwania w stosunku do organizacji)
czynniki techniczne bezpośrednio oddziałujące na organizację (postęp techniczny w danej dziedzinie działalności, presja na unowocześnienie wyrobów lub usług itp.).
Elem enty otoczenia ogólnego: otoczenie kulturowe - obejmuje tradycję kulturową i historyczną danego społeczeństwa, dominujący w nim system wartości, normy etyczne i obyczaje, wzorce postępowania, poglądy dotyczące stosunków między ludźmi i stosunków władzy
otoczenie techniczne i technologiczne - fizyczne wytwory technik (np. maszyny, urządzenia, infrastruktura - drogi, telefony itp.) jak i zasób wiedzy technicznej oraz technologicznej, z którego organizacja może korzystać. Chodzi przy tym nie tylko o osiągnięty poziom techniki i wiedzy technicznej, lecz także o tempo rozwoju technicznego


(…)

… norm prawnych, zwłaszcza dotyczących powstawania i funkcjonowania organizacji, system rozstrzygania sporów na drodze prawnej
otoczenie ekonomiczne - na które składają się: model gospodarki (rynkowa, planowa, mieszana), majątek narodowy, tempo wzrostu gospodarczego
otoczenie socjologiczne - obejmujące warstwową i klasową strukturę społeczeństwa, ruchliwość społeczną, przedsiębiorczość, pojmowanie ról…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz