Oszczędności, akumulacja kapitału i produkcja - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oszczędności, akumulacja kapitału i produkcja - wykład - strona 1 Oszczędności, akumulacja kapitału i produkcja - wykład - strona 2 Oszczędności, akumulacja kapitału i produkcja - wykład - strona 3

Fragment notatki:

OSZCZĘDNOŚCI, AKUMULACJA KAPITAŁU I PRODUKCJA (6)
Dla kształtowania się produkcji w długim okresie ważne są związki:
* Ilości kapitału przesądza o wielkości wytworzonej produkcji
* Wielkość wytworzonej produkcji przesądza o ilości oszczędności i z kolei o ilości kapitału
akumulowanego z upływem czasu
Kapitał, produkcja i oszczędności/inwestycje
Zasób kapitału
Zmiana zasobu
kapitału
Produkcja/dochodó
w
Oszczędności/inwestycj
e
Funkcja produkcji
Y – wielkość produkcji
N – liczba zatrudnionych
K – kapitał
Y
K
 f ( ,1)
N
N
* Produkcja na pracownika jest rosnącą funkcją kapitału na pracownika.
* Na mocy założenia o malejących przychodach z kapitału wpływ jaki dany wzrost kapitału na
pracownika wywiera na produkcję na pracownika, zmniejsza się wraz ze wzrostem kapitału
na pracownika.
* Założenie: N jest stałe oraz brak postępu technicznego
Wyższy poziom kapitału na pracownika prowadzi do wyższego poziomu produkcji na
pracownika:
Y
K
t
N
 f(
t
N
)
Wpływ produkcji na akumulację kapitału
Założenia:
* gospodarka zamknięta,
Zależność:
I  S  (T  G)
Oszczędności sektora publicznego (T-G) są równe 0, to:
I S
* Zakładamy, że oszczędności sektora prywatnego są proporcjonalne do dochodu:
s – stopa oszczędności przyjmująca wartość od 0 do 1.
S  s Y
Dwie cechy oszczędności
* Nie wydaje się, żeby stopa oszczędności systematycznie rosła czy spadała wraz ze
I  s Y
wzrostem zamożności kraju.
* Nie wydaje się, żeby kraje bogatsze systematycznie miały wyższe lub niższe stopy
oszczędności niż kraje uboższe.
A zatem otrzymujemy:
Inwestycje zmieniają się proporcjonalnie do produkcji – z większej produkcji wynikają
większe oszczędności, a zatem i większe inwestycje.
Inwestycje a akumulacja kapitału
Zasób kapitału zmienia się w czasie w następujący sposób:
Kt 1  (1   ) Kt  I t
Zasób kapitału na początku roku t+1 jest równy zasobowi kapitału na początku roku t, który
pozostaje wciąż nienaruszony do roku t+1, (1-δ)K, plus nowy zasób kapitału wprowadzony w
roku t (co oznacza inwestycje w trakcie roku t, I t
Wpływ produkcji na akumulację
Kapitał na pracownika na początki okresu t+1 jest równy sumie pomniejszonego o
amortyzację kapitału na pracownika na początku roku t i inwestycji na pracownika w okresie
K t 1
Yt
t równych iloczynowi stopy oszczędności i produkcji na pracownika w okresie t. K t
N
Inaczej:
 (1   )
N
s
N
K t 1 K t
Y
K

 s t  t
N
N
N
N
* Zmiana zasobu kapitału na pracownika- reprezentowanego przez różnicę między
czynnikami po lewej stronie – jest równa różnicy między oszczędnościami na pracownika,
reprezentowanymi przez pierwszy czynnik po prawej stronie.
* Równanie to daje nam drugi związek między produkcją a kapitałem na pracownika.
Dynamika zmian kapitału i produkcji
zmiana kapitału między rokiem t a t+1 jest rezultatem odejmowania: inwestycje w roku t
minus amortyzacja w toku tt 1 K t
K
Yt
Kt
N

N
s
N

N
* Jeśli inwestycje na pracownika przewyższają poziom amortyzacji na pracownika, to kapitał

(…)

… produkcji na pracownika. Nie oznacza to jednak, że przez zwiększenie
oszczędności na kształceniu lub ponoszenie na kształcenie większych wydatków kraj może
stale podtrzymywać większy wzrost produkcji na pracownika.
* Robert Lucas i Paul Romer oraz inni naukowcy badali możliwość podtrzymywania wzrostu
przez łączną akumulację kapitału fizycznego i ludzkiego.
* Przy danym kapitale ludzkim zwiększanie…
…. Pokazują to strzałki skierowane w lewo na krzywej produkcji.
Stopa oszczędności a produkcja
(dorysować)
* Kraj, w którym stopa oszczędności jest wyższa, osiąga wyższy poziom produkcji na
pracownika w stanie stacjonarnym.
Wpływ zwiększenia stopy oszczędności na produkcję na pracownika (bez postępu
technicznego)
(dorysować)
* Zwiększenie się stopy oszczędności prowadzi do okresu wyższego wzrostu, dopóki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz