Zadania z papella

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania z papella - strona 1 Zadania z papella - strona 2 Zadania z papella - strona 3

Fragment notatki:

Zadania, które należałoby przeliczyć przed przystąpieniem do zaliczenia z makroekonomii:
Zbiór zadań z Smith, Begg Makroekonomia:
Rozdział - Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego Zad 2, 4
Rozdział - Determinanty dochodu narodowego
Zad 2, 3, 4, 6, 7, 8
Rozdział - Popyt globalny, polityka fiskalna i handel zagraniczny
Zad 1, 2, 3, 6
Rozdział - Pieniądz i współczesny system bankowy
Zad 2, 3, 5
Rozdział - Bank centralny i system pieniężny
Zad 2
Rozdział Bezrobocie Zad 4
Ponadto podaję przykłady:
Zadanie A
Oblicz stopę inflacji w czterech latach w kraju X , wiedząc że:
WCK- to wskaźnik cen konsumpcyjnych, ceny z roku 3 są stałe;
lata WCK
82,7
91,6
100,0
105,8
110,9
Oblicz tempo wzrostu gospodarczego dla kraju X, wiedząc że: PKB (produkt krajowy brutto) jest w roku 3=100:
lata PKB
94,7
97,5
100,0
102,5
105,6
Zadanie B
W gospodarce zamkniętej działa sześć przedsiębiorstw wytwarzających: stal, dźwigi, beton, szkło, okna, drzwi i mieszkania. Producent stali sprzedaje stal producentowi dźwigów za 8000 jednostek pieniężnych, producent stali sprzedaje stal fabryce domów za 5000 jedn.; producent betonu sprzedaje beton fabryce mebli za 3000jedn.; producent szkła sprzedaje szyby producentowi okien za 1000 jedn.; a producent okien sprzedaje okna fabryce domów za 1500 jedn.; producent drzwi sprzedaje je fabryce domów za 1500 jedn.; fabryka mebli kupuje od producenta dźwigów dźwigi za 10 000 i fabryka domów sprzedaje mieszkańcom państwa mieszkania za 12 000 jedn. Jaki jest PKB w tej gospodarce?
Jaka jest wielkość wydatków finalnych?
Ile wynosi popyt konsumpcyjny w gospodarce?
Zadanie C
Rozważmy następujący długookresowy model wzrostu:
Podaż pracy - N=300+20(W/P)
Popyt na pracę N=1500-20(W/P)
Funkcja produkcji Y=100√N
Określ poziom zatrudnienia N i płacę realną (W/P)
Określ poziom produkcji Y
Zadanie D
Rozważmy model wzrostu Solowa
Zasób kapitału K=6000
Produkcja Y=2000
Stopa oszczędności s=0,03 (3%)
Ile wynosi stopa wzrostu siły roboczej n na ścieżce wzrostu zrównoważonego?


(…)


Rozważmy gospodarkę opisaną następującymi równaniami:
Tożsamość dochodu Y= C+I+G+NX
Konsumpcja C=300+0,8YD
Inwestycje I=200-1500r
Eksport netto NX=100-0,04Y-500r
Popyt na pieniądz LL=(0,5Y-2000r)P
Gdzie zakupy rządowe G=200, stawka podatkowa t=0,2, nominalna podaż pieniądza M=550 i z góry ustalony poziom cen P=1
Przedstaw równanie krzywej IS
Przedstaw równanie krzywej LM
Jaki jest poziom cen dochodu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz