Ośrodek sprężysto plastyczny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ośrodek sprężysto plastyczny - strona 1 Ośrodek sprężysto plastyczny - strona 2 Ośrodek sprężysto plastyczny - strona 3

Fragment notatki:

Ośrodek sprężysto plastyczny
Ze względu na niewielką wytrzymałość górotworu na rozciąganie czy ścinanie, wo­kół wyrobiska pojawiają się strefy uplastycznienia bądź spękania masywu skalnego. Lokalne uplastycznienie, a zwłaszcza spękanie masywu wyjątkowo komplikuje rozwią­zanie zadania, ponieważ pojawienie się najmniejszego nawet ogniska naruszenia ośrodka zmienia geometrię układu, wyjściowego schematu obliczeniowego i powoduje redy­strybucję naprężeń działających w sąsiedztwie wyrobiska. Zadanie może więc być roz­wiązywane jedynie stopniowymi krokami typu numerycznego, polegającymi na ade­kwatnym przystosowaniu obciążenia do rozwijającego się kształtu i zasięgu stref naru­szonych. Ścisłe rozwiązanie można jednak uzyskać rozpatrując układ osiowo--symetryczny, w którym uplastycznienie lub spękanie następuje jednocześnie na całej krawędzi wyrobiska i rozwija się jednocześnie w głąb masywu. W tej sytuacji nie zmie­nia się geometria układu, który pozostaje osiowo-symetrycznym i nie narusza wyjścio­wego schematu obliczeniowego (rys. 6.50). Rozwiązanie zadania osiowo symetrycz­nego sprowadza się do napisania równania równowagi (6.147) z wykorzystaniem wa­runku plastyczności, który może być sformułowany w różny sposób zależnie od przyjętej hipotezy wytężenia górotworu. Sałustowicz proponuje, na przykład, rozpatrzeć góro twór jako ośrodek kruchy ulegający spękaniu po przekroczeniu wyb^yrnałości. W ośrod­ku kruchym dookoła wyrobiska tworzy się obszar spękań, strefa pokruszonej skały, w której za obowiązujące przyjmuje się prawo Coufomba-Mohra (6.118) w postaci:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz