Orientacja pozioma metodą Weisbacha-projekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1708
Wyświetleń: 6328
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Orientacja pozioma metodą Weisbacha-projekt - strona 1 Orientacja pozioma metodą Weisbacha-projekt - strona 2 Orientacja pozioma metodą Weisbacha-projekt - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska Wydział Górniczy
Projekt nr 3
Orientacja pozioma metodą Weisbacha
Wykonał:
I Teoria
Nawiąznie ekscentryczne metodą Weisbacha polega na pomiarze kąta ostrego i długości boków w trójkątnej figurze nawiązania. Zawieszone wszybie piony P1 i P2 tworzą z punktem B na powierzchni i punktem A na dole dwa trójkąty nawiązania ΔB, P 1, P2 oraz ΔA, P1, P2.
Znając współrzędne punktów B i 197 na powierzchni, należy obliczyć współrzędne punktów A i 208 na dole oraz azymut boku A-208. Wtym celu na górze mierzy się kąty αB, ϕ B, ψ B na stanowisku B oraz długości a B, b B, c B; na dole natomiast wykonuje się pomiar kątów αA, ϕ A i ψ A ze stanowiska A oraz długości a A, b A, c A i l. Najdokładniej mierzy się kąt ostry α. Odchyłka zamknięcia horyzontu nie powinna przekroczyć 10” ( 30cc ) przy orientacji I rzędu lub 20” ( 60cc ) przy orientacji II rzędu. Długość bazy między pionami ( a ) mierzy się więcej razy niż pozostałe boki.
Przedmiot Pomiaru
Rząd orientacji
I
II
Kąt α
w 10 repetycjach
w 4 repetycjach
φ
5 repetycjach
2 repetycjach
ϕ
5 repetycjach
2 repetycjach
Długości: a
6 razy
4 razy
b
4 razy
2 razy
c
4 razy
2 razy
Prace obliczeniowe rozpoczyna się od wyrównania kątów na stanowisku z uwzględnieniem wag. Następnie na podstawie twierdzenia sinusów oblicza się kąty β B, γ B oraz β A, γ A.
sin β = sin ( 180° - β) = b/a sin α
sin γ = c/a α
Jeśli kąty β i γ będą dobrze obliczone, to spełniona będzie równość:
α + β + γ = 180°
W przypadku, gdy kąty (180°- β) oraz γ są mniejsze od 1°46', wówczas do obliczeń można zastosować wzory przybliżone:


(…)

… wartości kąta ostrego pomierzonego z tym samym obliczonym na podstawie długości boków w Δ nawiązania.
Współrzędne punktu A i azymutu boku A-208 oblicza się na podstawie ciągu poligonowego otwartego 197, B, P1, A, 208. Dla kontroli można wykonać obliczenia na podstawie ciągu 197, B, P2, A, 208.
II Obliczenia
1. Wyrównanie kątów na stanowiskach A i B, obliczenie kątów w trójkącie nawiązania oraz rozrzucenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz