Organy wyższego stopnia i organy naczelne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2072
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy wyższego stopnia i organy naczelne- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Organy wyższego stopnia i organy naczelne
W stosunku do wszystkich j.s.t. organem wyższego stopnia jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze, chyba ze przepis szczególny stanowi inaczej (np. prawo wodne - organem I instancji jest starosta, a organem odwoławczym - wojewoda); W stosunku do wojewody takim organem wyższego stopnia będzie właściwy w sprawie minister. W stosunku do innych organów organem wyższego stopnia są wskazane w poszczególnych ustawach organy nadrzędne lub właściwi ministrowie lub organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością. Organy naczelne - dla administracji rządowej, organów j.s.t. (z wyjątkiem SKO) organem naczelnym jest Prezes RM lub właściwi ministrowie; W innych sytuacjach organ naczelny jest organem o zasięgu ogólnokrajowym, a w stosunku do organów organizacji społecznych - naczelne rady tych organizacji lub Prezes RM lub właściwy minister. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz