Organy sądów powszechnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy sądów powszechnych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Organy sądów powszechnych.
Organami sądów powszechnych są: w sądzie rejonowym - prezes sądu, w sądzie okręgowym - prezes sądu oraz kolegium sądu okręgowego, a w sądzie apelacyjnym - prezes sądu oraz kolegium sądu apelacyjnego. W zakresie finansowym i gospodarczym organem sądu apelacyjnego oraz okręgowego jest dyrektor danego sądu, a w sądzie rejonowym, w razie powołania kierownik finansowy sądu. Dyrektor sądu oraz kierownik finansowy sądu podlega służbowo prezesowi sądu.
Prezes kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, pełni funkcje administracji sądowej i sprawuje nadzór administracyjny nad sądami niższymi. Prezesów powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości, po opinii zgromadzenia ogólnego danego sądu, a jeśli chodzi o prezesów sądów rejonowych - po opinii kolegium sądu okręgowego. Decyzja zgromadzenia, czy też kolegium nie ma charakteru wiążącego, ale może uchwalić sprzeciw i wtedy decyzja Ministra nie dochodzi do skutku, chyba, że KRS wyda opinię pozytywną. Prezesi powoływani są na kadencję 6 (a w sądach rejonowych 4), a w wyjątkowych przypadkach może ich odwołać Minister Sprawiedliwości.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz