organy NBP - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
organy NBP - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

organy NBP
Prezes NBP - powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP na okres 6 lat
dopuszczalne jest jednokrotne powtórzenie kadencji
w okresie kadencji prezes nie może być odwołany (nie ponosi odpowiedzialności politycznej), chyba, że złoży rezygnację, nie wypełnia obowiązków na skutek długotrwałej choroby, został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, został skazany przez TS
Prezes NBP przewodniczy RPP, Zarządowi NBP oraz Komisji Nadzoru Bankowego
Prezes NBP nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, nie może też prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością urzędu
Prezes NBP winien być apolityczny
Rada Polityki Pieniężnej
jest organem składającym się z osób wyróżniających się wiedzą z zakresu finansów
Radzie przewodniczy Prezes NBP
członkowie RPP powoływani są w trybie politycznym przez Sejm, Senat i prezydenta RP (nie jest konieczna kontrasygnata)
kadencja RPP trwa 6 lat
przed upływem kadencji nie można odwołać jej członka, chyba, że w sytuacjach szczególnych (choroba, skazanie przez sąd)
Zarząd Narodowego Banku Polskiego
w skład Zarządu wchodzą oprócz Prezes NBP, 2 wiceprezesów oraz 4-6 członków
są powoływani przez prezydenta (konieczne jest uzyskanie kontrasygnaty PRM) na wniosek Prezesa NBP
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz