Organy kolegialne w SN-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy kolegialne w SN-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Organy kolegialne w SN.
Organami kolegialnymi w SN są: Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN, zgromadzenie sędziów izb SN oraz Kolegium SN. W posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego i zgromadzeń izb nie uczestniczą sędziowie delegowani do pełnienia czynności sędziowskich w SN. Do Zgromadzenia Ogólnego należy: omawianie raz do roku informacji Pierwszego Prezesa o całokształcie działalności SN, wysłuchiwanie raz do roku sprawozdań z działalności Kolegium SN, przedstawianie KRS kandydatów na stanowiska sędziów SN, rozpatrywanie innych spraw natury ogólnej na wniosek Pierwszego Prezesa lub Kolegium SN. Zgromadzeniu Ogólnemu przewodniczy Pierwszy Prezes. Do zajęcia stanowiska lub powzięcia uchwały niezbędna jest obecność 2/3 sędziów każdej z izb. O wynikach decyduje większość głosów. W razie równości przeważa głos przewodniczącego. Głosowanie jest tajne jeśli takie żądanie zgłosi chociaż jeden członek. Do zakresu działania zgromadzeń sędziów izb SN należy: omawianie raz do roku informacji prezesa kierującego izbą o działalności tej izby i o istotnych problemach z orzecznictwa izby, wybór na okres jednego roku dwóch członków oraz jednego zastępcy do Kolegium SN. Zgromadzeniu izby przewodniczy prezes izby. W skład Kolegium SN wchodzą: Pierwszy Prezes SN, prezesi SN, dyrektor Biura Prezydialnego oraz sędziowie SN wybrani przez zgromadzenia izb. Przewodniczy Pierwszy Prezes. Uchwały Kolegium zapadają zwykłą większością głosów. Przeważa głos przewodniczącego. Do Kolegium należy: ustalanie na okres roczny podziału czynności, opiniowanie kandydatów na sędziów SN; podziału izb na wydziały, a Biura Orzecznictwa na działy; opiniowanie projektu Prezydenta i Pierwszego Prezesa w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych, omawianie projektów inf. Składanych Sejmowi, Prezydentowi i KRS, wypowiadanie się na wniosek Pierwszego Prezesa i prezesów w innych kwestiach dotyczących SN.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz