Organizacje powszechne i wielostronne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje powszechne i wielostronne-opracowanie - strona 1 Organizacje powszechne i wielostronne-opracowanie - strona 2 Organizacje powszechne i wielostronne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Organizacje powszechne i wielostronne; organizacje powszechne o kompetencjach ograniczonych; organizacje o ograniczonym członkostwie i ogólnych kompetencjach; organizacje o ograniczonym członkostwie i ograniczonych celach
Organizacje powszechne i wielostronne
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Powszechne członkostwo 191 państw
Nieograniczony zakres kompetencji, obejmujący pokój i bezpieczeństwo, szeroko rozumiany rozwój społeczny i gospodarczy, prawa człowieka
Historyczny odpowiednik Liga Narodów (1919-1946)
Organizacje powszechne o kompetencjach ograniczonych
Organizacje funkcjonalne, wyspecjalizowane, celowe
Wyspecjalizowane organizacje systemu Narodów Zjednoczonych
Światowa Organizacja Zdrowia, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Organizacje o ograniczonym członkostwie i ogólnych kompetencjach
Organizacje regionalne zajmujące się szerokim zakresem spraw: pokojem i bezpieczeństwem, gospodarką i kulturą, rozwojem społecznym
Organizacja Jedności Afrykańskiej, Unia Afrykańska, Organizacja Państw Amerykańskich, Liga Państw Arabskich
Organizacje o ograniczonym członkostwie i ograniczonych celach
Dominująca liczebnie grupa organizacji o charakterze gospodarczym, polityczno-wojskowym, społecznym, kulturalnym, technicznym
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, Europejska Organizacja Łączności Satelitarnej
Unia Europejska
Stanowi swoiste ugrupowanie międzynarodowe
Struktura nowego typu - skupia zróżnicowane pod względem organizacyjnym, prawnym, funkcjonalnym oraz zakresu integracji formy i dziedziny współpracy Nie likwiduje ich i nie zastępuje
Zapewnia spójne ich działanie w interesie całego związku (cele Unii), zgodnie z jego wartościami i podstawowymi zasadami
Części składowe (filary) Unii Europejskiej I. Wspólnoty Europejskie (Wspólnota Europejska, Europejska Wspólnota Energii Atomowej)
II. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa
III. Współpraca Policji i Sądowa w Sprawach Karnych Wspólnoty
Wspólnoty są organizacjami międzyrządowymi o charakterze integracyjnym i ponadnarodowym
Mają kompetencje stanowienia prawa obowiązującego bezpośrednio na terytoriach państw członkowskich i mającego pierwszeństwo nad prawem krajowym oraz wyposażone są w organy niezależne od państw, stojące na straży przestrzegania tego prawa II i III filar
Współpraca w ramach II i III filaru jest prowadzona na zasadach międzyrządowych, charakteryzuje się

(…)

… uznawanie się, wymiana informacji, uzgadnianie celów i programów działania
Konsultacje i wspólne spotkania (coroczne spotkania antyglobalistów od roku 2001 Światowe Fora Społeczne)
Brak sformalizowania, duża spontaniczność działania, niski stopień hierarchizacji i zróżnicowania ról - nowe ruchy społeczne - występujące w interesie szerszych zbiorowości
Postępuje proces instytucjonalizacji - powoływane…
… i horyzontalna komunikacja oraz wymiana, służąca podejmowaniu wspólnych działań dla osiągnięcia celów społecznych
Ludzie i grupy łączą się w celu podjęcia wspólnej akcji, bez budowania struktury instytucjonalnej i „fizycznej obecności”
Nie istnieje centrum kierownicze - istnieją „punkty węzłowe”, gdzie skupia się komunikacja i wymiana
Uczestnicy: organizacje pozarządowe, krajowe, międzynarodowe, lokalne ruchy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz