Organizacje międzynarodowe - 2 ostatnie wykłady

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje międzynarodowe -  2 ostatnie wykłady - strona 1

Fragment notatki:

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE
STOSUNKI MIĘDZY OM A OM
OM są podmiotami prawa międzynarodowego, z czego wynika prawo do relacji pomiędzy nimi.
Koordynacja
Status obserwatora
Współpraca w danej sprawie
Koordynacja:
Negatywna, rozgraniczenie kompetencji
Pozytywne, uzgodnienie wspólnych celów i zakresu SYSTEM SCENTRALIZOWANY
Do Ligi Narodów nie było potrzeb koordynacji między OM bo miały za wąskie kompetencje. Liga Narodów utworzyła scentralizowany system organizacji (art. 24 Paktu Ligi Narodów). Wszystkie organizacje poddane były władzy Ligi. Próba koordynacji: realizacja poszła źle, istniejące organizacje miały być poddane władzy Ligi, zwłaszcza że nie miało to żadnych korzyści; poza tym część z nich chciała dołączyć się do Ligi (USA, Turcja, Australia). Stwarzała ona próby podporządkowania organizacji Lidze. Ale nie wszystkie organizacje były chętne, więc w efekcie Liga wzięła pod skrzydła tylko 6 organizacji. W 1939 roku zalecano decentralizację (Bruce) - ponieważ nie była ona kompetentna w kwestiach OM. Ciekawy jest przypadek organizacji założonej wraz z Ligą Narodów, MOPem, która stopniowo wyzwalała się spod skrzydeł Ligi. Wiele państw negocjowały potem z Ligą ale nie MOP (Hiszpania, Japonia).
SYSTEM ZDECENTRALIZOWANY
ONZ - odcina się od Ligi. Państwa ONZ mogą należeć do organizacji pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych bez przystępowania do ONZ. Art. 62 i 63 karty, ,,Rada Gospodarcza”.
Społeczna - została stworzona dla koordynacji organizacji gospodarczych i społecznych w ramach ONZ. Regulacja też regulaminy innych organów. Mamy tu 17 organizacji społeczno - gospodarczych, podpisane umowy z ONZ. Najpierw MOP 1946. MAEA jako wyjątek, ma kontakt ze Zgromadzeniem Ogólnym. Jako wykraczająca poza Radę Społeczno - Gospodarczą. Drugim wyjątkiem jest WTO, w 1950 roku. Przez wymianę not, nie umowę. Organizacje finansowe generalnie mają większą swobodę od innych w ramach Rady Społeczno - Gospodarczej.
MOP. UNESCO, MFW, BŚ, FAO są w tej kategorii. Uwaga! Na egzaminie może być pytanie: organizacje a agencje. To nie to samo. Trzeba nauczyć się rozróżniać.
Strona obserwatora
Prawo uczestnika w państwach, mają tez prawo głosu, czy składania projektu. Czasami spotyka się organy. Często spotykane. OBWE ma w ONZ np. Postanowienia obserwacyjne - bardzo dużo; WHO ma porozumienie Wymiana dokumentów, informacji, zalecenia też.
Udzielanie pomocy ONZ przez organizacje wyspecjalizowane.
Koordynacja działalności w terenie.


(…)

…) - inspekcja pracy w przemyśle i handlu
129 (1969) - inspekcje pracy w rolnictwie
Techniczne - 177
1 (1919) - godziny pracy w przemyśle
Konwencje są bardzo krótkie i wąskie
System kontroli
Regularny, badanie sprawozdań państw z implementacji konwencji. Ust. 19, 22, 23. Komitet Ekspertów ds. implementacji konwencji i zaleceń (1926), 20 ekspertów wyznaczonych przez RA na 3 lata.
Komitet trójstronny Konferencji…
Ameryka Południowa, 3 Afryka, 2 Azja.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz