Organizacja NSA-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja NSA-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Organizacja NSA.
NSA działa w Warszawie, a oprócz niego ośrodki zamiejscowe (tworzy je Prezydent RP po zaciągnięciu opinii Ministra Sprawiedliwości w rozporządzeniu), które wydają orzeczenia na równi z orzeczeniami NSA. Mają one charakter ostateczny i nie można się od nich odwoływać. Na czele NSA stoi Prezes powoływany na 6-letnią kadencję przez Prezydenta RP spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne NSA (art. 185 Konstytucji). Prezesów ośrodków zamiejscowych powołuje Prezes NSA za zgodą Kolegium tego sądu. Organami samorządu sędziowskiego są Zgromadzenie Ogólne i Kolegium NSA. NSA dzieli się na izby. Sędzia sądu może być członkiem tylko jednej izby. Sąd w Warszawie dzieli się na wydziały. W sądzie tym działa Biuro Prezydialne i Biuro Orzecznictwa. Biura mogą dzielić się na wydziały. Prezes kieruje pracami sądu i reprezentuje go na zewnątrz. Pracami izby kieruje jej prezes. Prezesem izby może być jeden z wiceprezesów lub inny sędzia. Pracami ośrodków zamiejscowych kierują prezesi, biur - dyrektorzy, wydziałów - ich przewodniczący, zaś wydziałów biur - naczelnicy. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz