Organizacja i zarządzanie w administracji - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 4557
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja i zarządzanie w administracji - wykłady - strona 1 Organizacja i zarządzanie w administracji - wykłady - strona 2 Organizacja i zarządzanie w administracji - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

A. Greiner, restrukturyzacja, motywacja.

Marek Stefaniuk- Organizacja i Zarządzanie w Administracji Publicznej Organizacja i zarządzanie Leoński, Kulesza, Izdebski Jan Boć - „Administracja Publiczna” Organizacja- Organum (łać.), orgauon(gr.)- narzędzie , wyspecjalizowany instrument
Prakseologia - nauka o sprawnym działaniu. Nauka która powstała w końcu XVIII w. Istota organizacji - podział pracy (specjalizacja, koordynacja)
Instytucja-znaczenie prakseologiczne Tadeusz Kotarbiński „Całość złożona z ludzi i aparatury” - ta całość ma charakter trwały.
Podstawy instytucjonalizacji organizacji:
1. Formalne
- akty prawne powszechnie obowiązujące - akty wewnętrzne 2. Nieformalne - wykonywane z innych systemów norm niż system prawny
- reguły moralne, obyczajowe, zwyczajowe, etc.
- sytuacje (kryzys, euforia, etc.)
Więź organizacyjna wynika z instytucjonalizacji takiej organizacji.
Mówi, że jest to:
-szczególny przypadek więzi społecznej (socjologicznie)
-każdy wyróżniony rodzaj stosunków pomiędzy częściami organizacji 9instytucji0, który wpływa na powodzenie całości (J. Zieleniewski)
-związek pomiędzy obiektami, polegający na oddziaływaniu Schemat instytucjonalizacji , administracji publicznej - formularz podstawy 1. Konstytucja 2. Ustawa 3. Rozporządzenie
4. Statut
5. Regulaminy
6. Zarządzenia wewnętrzne Organizacja (J. Zieleniewski)
Znaczenie rzeczowe (podmiotowe)
- to rzeczowo zorganizowana (rzeczywiście uporządkowana - cel ,zasady materialne, zatrudnianie ludzi) już to jest sposób jej działania np. instytucja
Podział na elementy:
I -społeczne: ludzie, ich cele, zamiary
-techniczne
II Składniki:
-cele: ma każda organizacja są one tworzone w różny sposób
-personel: mogą mieć różne związki z organizacją
-składniki majątkowe (zasoby)służą do realizacji celów
-sposób funkcjonowania (procedury, technologia) np. reguły
c) atrybutowe
zależność między częściami, a całościami. Opisywane jest przez dodatkowe słowo znajdujące się przy słowie „organizacja”
*ustrój albo układ powiązanych ze sobą elementów składających się na określoną całość
2. Znaczenie czynnościowe - organizacja to czynność organizacyjna
- ukierunkowanie na instytucjonalizację, zbiera się środki, prowadzi środki, które mają uporządkować fragmenty rzeczywistości o charakterze krótkotrwałym np. wycieczka
- ukierunkowanie na utrwalenie np. tworzenie fundacji, szkół wyższych
3. Znaczenie atrybutowe - zależność między częściami, a całościami. Opisywane jest przez dodatkowe słowo znajdujące się przy słowie „organizacja”


(…)

… podmiotowe Suma organów ustrojowych
Organ w znaczeniu ustrojowym Wyodrębniony organizacyjne Działa w imieniu i na rzecz państwa
Określona pozycja ustrojowa
Wyposażony we władztwo administracyjne Organy w znaczeniu funkcjonalnym Każdy podmiot któremu zostały zlecone do wykonania zadania z zakresu administracji publicznej ( z mocy prawa lub na podstawie porozumień)
X
Organy administracji rządowej
Inne organy…

-jedność rozkazodawstwa
-droga służbowa
-Bardzo rzadko występuje, bo nie ma zastosowania w dużych organizacjach
-czasami nazywana strukturą jednoliniową
-np. starożytne armie. 
Struktury funkcjonalne
-przewaga więzi funkcjonalnych więzi zachodzą między osobami zaangażowanymi w wykonywanie tych samych funkcji
-wyodrębnienie funkcjonalnych stanowisk kierowniczych
-wielość linii powiązań- struktura wielo liniowa -powiązania mogą przebiegać w pionie i poziomie
-np. organizacja biurokratyczna (podział pracy, typowe podziały spraw) 
    
  Typy struktur funkcjonalnych *hierarchicznie -kierownicy funkcjonalni są jednocześnie zwierzchnikami
-więzi liniowe i funkcjonalne przebiegają równolegle *wspomagane
-kierownicy funkcjonalnie w roli doradców
-więzi liniowe i funkcjonalne rozdzielone 
      Struktury…

      *ma charakter zasadniczo jakościowy
      *elementy ilościowe(skwantyfikowane)mają znaczenie uboczne i drugorzędne
      *lepsze działanie organizacji = jakość
      *działanie kierowników najwyższego szczebla
Operacyjne
      *forma antytezy w stosunku do planu strategicznego
      *średnio oraz krótko terminowe
      *charakter zasadniczo ilościowy
      *planowanie ustrukturyzowane- określone podziały…
… organizacji to informacja o kryzysie 
odnoszące się do populacji organizacji wszystkie organizacje z jakimi ma do czynienia społeczeństwo w określonym czasie.
ewolucyjny model Adamsa: „ każde stadium rozwoju społecznego przyczynia się do wytworzenia odpowiadających mu wzorów organizacji, oraz bardziej kompleksowych”
      społeczeństwo agrarne       społeczeństwo industrialne
      społeczeństwo
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz