Organizacja i zarządzanie - planowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja i zarządzanie - planowanie - strona 1 Organizacja i zarządzanie - planowanie - strona 2 Organizacja i zarządzanie - planowanie - strona 3

Fragment notatki:

 PLANOWANIE Planowanie: -coś co robimy przed podjęciem działania, polega oo na decydowaniu o tym co robić, jak robić, zanim podejmiemy działanie. -faza ukierunkowania działań, -proces ukierunkowania działań polega na: *zdefiniowaniu celu, *określeniu sytuacji obecnej, *określeniu uwarunkowań sytuacji w przyszłości, *analizę alternatywnych kierunków działania, *wdrożeniu planu i ocenie wyników Korzyści z planowania: -ukierunkowanie działań na przyszłość (kieruje uwagę na wyniki, zmusza do ustalania priorytetów, koncentruje uwage na przewadze  konkurencyjnej, nakierowuje na zmienność i przystosowanie), -usprawnia koordynację działań, kontrolę, pomaga zarządzać czasem, -stanowi punkt odniesienia dla przyszłej funkcji kontrolnej, najważniejsza jego rolą jest nie tylko dostarczanie punktów odniesienia,  ale porównanie założeń z efektami, wskazanie ewentualnych odchyleń, zastanowienie się nad ich przyczynami, zaproponowanie  działań korygujących. Kryterium planowania jest stopień zrealizowania celu, a nie trzymanie się planu. Cel - określono przedmiotowo, podmiotowy, przyszły, pożądany stan lun rezultat działania organizacji możliwy i przewidziany do  osiągnięcia w terminie lub okresie mieszczącym się w przedziale czasu objętym wieloletnim lub krótkookresowym planem działania. Funkcje celów: -stanowią wskazówkę i nadają jednolity kierunek działaniom ludzi, -skuteczne wytaczanie celów sprzyja dobremu planowaniu, a ono z kolei ułatwia ustalanie celów w przyszłości, -mogą być źródłem motywacji dla pracowników organizacji, -dają skuteczny mechanizm oceny i kontroli. Cel główny (misja) i cele pomocnicze: Rodzaje celów/planów: -strategiczne -taktyczne -operacyjne Strategiczne - ogólne plany zawierające decyzje dotyczące zasobów, priorytetów, działań niezbędnych do osiągnięcia celów  strategicznych (zwykle długookresowych powyżej 5 lat) skoncentrowanych na szerokich, ogólnych problemach o żywotnym  znaczeniu dla całej organizacji. Ustalone są przez zarząd i najwyższe kierownictwo, na ogół mają dłuższy horyzont czasowy i  odnoszą się do kwestii zasięgu, dystrybucji zasobów, przewagi konkurencyjnej i synergii. Niosą ze sobą największe ryzyko i  niepewność. Taktyczne - opracowany do realizacji określonych części planu strategicznego; na ogół realizują one wyższy i średni szczebel  zarządzania, maja horyzont czasowy krótszy (1-:-5 lat) niż plany strategiczne i koncentrują się na konkretnych sprawach. Zajmują się  więc bardziej realizacją działań niż ich stawianiem. Plany taktyczne przygotowują bitwy, strategie natomiast wytycza plany wojny. 

(…)

… i jak dzielone), np. żywność,
słodycze, komputery; związana z wytyczaniem roli i misji firmy. Najczęściej wykorzystuje się ja wtedy gdy firma konkuruje tylko na
jednym rynku lub na kilku rynkach silnie z sobą powiązanych.
-strategia funkcjonalna- tworzy ramy do zarządzania poszczególnymi funkcjami przedsiębiorstwa, takimi jak finanse, sprzedaż,
marketing, produkcja,
-strategia na poziomi jednostki operacyjnej…
… z usług świadczonych przez nas a nie przez kogoś innego.
Strategia:
- zespół działań prowadzących do osiągnięcia podstawowych celów rynkowych przedsiębiorstwa w żądanym czasie
- „drogowskaz dla przedsiębiorców”
można ją rozpatrywać z dwóch punktów widzenia:
- co organizacja zamierza robić- strategia- ogólny program definiowania i realizacji celów organizacji oraz pełnienia jej misji
(słowo program…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz