Optymalna kombinacja czynników produkcji przy danej linii jednakowego nak_adu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Optymalna kombinacja czynników produkcji przy danej linii jednakowego nak_adu - strona 1 Optymalna kombinacja czynników produkcji przy danej linii jednakowego nak_adu - strona 2

Fragment notatki:

optymalna kombinacja czynników produkcji przy danej linii jednakowego nakładu
Załóżmy, że przeciętna płaca pracownika wynosi 1200 jednostek pienięż­nych, zaś przeciętna cena maszyn obuwniczych wynosi 1600 jednostek. Ogól­ny zasób środków finansowych, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo, wynosi 96 000 jednostek. Przy nie zmienionej relacji cen czynników wytwórczych przedsiębiorca mógłby nabyć i zastosować za owe 96 000 jednostek pienięż­nych następujące kombinacje czynników kapitału i pracy:
liczba maszyn 60 50 40 30 20 10 0 liczba pracowników O 13,3 26,6 40 53,3 66,6 80.
Te kombinacje tworzą linię jednakowego nakładu (lub kosztu). Wszyst­kie bowiem punkty na tej linii reprezentują możliwe kombinacje nakładów kapitału i pracy, które mogą być nabyte za łączną sumę 96 000 jednostek pie­niężnych.
Zestawiając obliczoną z podanego przykładu linię jednakowego nakładu z trzema izokwantami reprezentującymi różne ilości wytwarzania tej samej pro­dukcji: Q1 = 1000, Q2 = 1500 i Q3 = 2000 par butów dziennie, można wyzna­czyć najbardziej efektywny zestaw czynników produkcji na podstawie następu­jącego wykresu:
Krzywa jednakowego produktu (izokwanta) pokazuje, jakie kombinacje metod wytwarzania są niezbędne, aby wytworzyć tę samą wielkość produkcji. Krzywa jednakowego nakładu ilustruje, jakie kombinacje metod wytwarzania są możliwe do zastosowania po uwzględnieniu relacji cen obu czynników wy­twórczych oraz wysokości zasobu środków finansowych, jakim dysponuje pro­ducent.
Nałóżmy krzywe jednakowego nakładu na „mapę" izokwant. Punktem opti­mum jest ten, który znajduje się na najwyżej usytuowanej izokwancie. Jest to punkt styczności krzywej jednakowego nakładu i izokwanty. Punkt ten jest ozna­czony na rysunku symbolem e. Występuje wówczas optymalna, tzn. najlepsza z możliwych kombinacji czynników wytwórczych.
10 20 30 40 50 60 70 80
Liczba maszyn (M)
Liczba pracowników (L)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz