Analiza czynników produkcji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza czynników produkcji-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Analiza czynników produkcji - teoria wyboru producenta
Produkt całkowity to całkowita wielkość produkcji wytworzona w danym czasie.
Produkt przeciętny jest to ilość produktu całkowitego przypadająca na jednostkę czynnika wytwórczego.( najczęściej odnosimy to do jednostki czynnika zmiennego, czyli do siły roboczej ). Produkt krańcowy jest to przyrost produktu całkowitego spowodowany wzrostem czynnika zmiennego o jednostkę ( czyli wzrostem zatrudnienia o jednostkę ). Tradycyjne czynniki produkcji wpływające na ten produkt to: kapitał i praca .
Krzywa jednakowego produktu - izokwanta - przedstawia różne możliwości zastosowania czynników produkcji: kapitału i pracy Krańcowa stopa substytucji relacja, zgodnie z którą można zastąpić jeden czynnik produkcji innym tak, aby wielkość produkcji nie uległa zmianie.
Prawo malejącej krańcowej stopy substytucji - w miarę zastępowania czynnika kapitału przez coraz większą część czynnika pracy zmniejsza się ilość kapitału, którą można zastąpić przez każdą dodatkową jednostkę pracy. Krzywa jednakowego nakładu- izokoszta - obrazuje kombinacje metod wytwarzania ( nakładów kapitału i pracy ), jakie możliwe są do zastosowania przy uwzględnieniu cen obu czynników produkcji oraz wysokości posiadanych zasobów finansowych.
Punkt optimum ( równowaga producenta ) to punkt styczności izokwanty i zokoszty. Obrazuje on najlepszą z możliwych kombinacji czynników produkcji, przy danych cenach i posiadanych zasobach finansowych. Ścieżka ekspansji producenta - rośnie zasób środków finansowych producenta, ceny czynników produkcji nie zmieniają się, linia jednakowego nakładu przesuwa się w górę ( jej nachylenie pozostaje niezmienne ), przechodzimy na coraz wyżej położoną krzywą jednakowego produktu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz