Oprogramowanie użytkowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oprogramowanie użytkowe - wykład - strona 1 Oprogramowanie użytkowe - wykład - strona 2 Oprogramowanie użytkowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Oprogramowanie użytkowe
zbiór pakietów programowych lub programów realizujących konkretne zadania merytoryczne i spełniających określone potrzeby poszczególnych użytkowników komputera Czynniki doboru oprogramowania
konfiguracja sprzętu komputerowego, zapewniająca właściwą realizację zadań,
klasa zastosowań oraz podstawowe i szczegółowe wymagania użytkowe,
stan zaawansowania prac nad informatycznymi systemami użytkowymi,
posiadane zasoby finansowe, kadrowe i ograniczenia zewnętrzne.
Kryteria oceny oprogramowania użytkowego
możliwie szeroki zakres funkcjonalny,
ułatwienia manipulacyjne i szkoleniowe (oprogramowanie przyjazne dla użytkownika),
modularność budowy i możliwości rozbudowy,
sprawność i niezawodność działania (w tym coraz istotniejsze bezpieczeństwo danych przetwarzanych i przesyłanych),
zdolność do współpracy z innym oprogramowaniem,
koszty i warunki zakupu,
warunki serwisu, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej. Programy narzędziowe
Grupa programów ogólnego zastosowania. Służą one do operowania na danych określonego formatu np.: edytory tekstów tworzą dokumenty tekstowe, arkusze kalkulacyjne tworzą tabele stosowane w różnego rodzaju kalkulacjach itp.
Programy narzędziowe to segment światowego rynku oprogramowania o rocznych obrotach wynoszących kilka miliardów dolarów. Największymi potentami są firmy Microsoft, Lotus, Corel.
Edytory tekstu
służą do tworzenia i edycji dokumentów tekstowych. Są najpowszechniej stosowanym typem oprogramowania narzędziowego. Nowoczesny edytor działa w trybie WYSIWYG ( What you see is what you get).
Podstawowe funkcje edytorów tekstu
edycja dokumentu polegająca na wprowadzaniu, kasowaniu, kopiowaniu lub przenoszeniu tekstu w inne miejsce w dokumencie,
formatowanie wyglądu dokumentu, sprawdzanie poprawności gramatycznej i ortograficznej tekstu,
wspomaganie zarządzania strukturą dokumentu polegające na zarządzaniu składnikami struktury dokumentu takimi jak nagłówki i stopki stron przypisy odnośniki, spisy treści.
Zaawansowane edytory tekstu wyposażone są także w funkcje dodatkowe np. wspomagające prace biurowe. Do takich funkcji należy np.:
tworzenie etykiet adresowych, tworzenie tzw. korespondencji seryjnej.
DTP (Desktop Publishing)
Arkusze kalkulacyjne (elektroniczne)
Podstawowe funkcje arkuszy kalkulacyjnych
edycja tabeli polegająca na wprowadzaniu, kasowaniu, kopiowaniu lub przenoszeniu danych, formuł i komórek w inne miejsca tabeli,


(…)

… ("Północ"&"ny")
Formuły
Formuła w programie Microsoft Excel zawsze rozpoczyna się od znaku równości (=). Znak równości instruuje program Microsoft Excel, że następne znaki stanowią formułę. Za znakiem równości następują elementy, które będą obliczane (argumenty), oddzielone operatorami obliczeń. Program Microsoft Excel oblicza formułę od lewej do prawej strony, zgodnie z konkretną kolejnością operatorów…
… danych zawartych w tabeli.
Obecnie stosowane arkusze wyposażone są we własny język programowania, który może posłużyć do stworzenia na bazie arkusza specjalistycznej aplikacji ekonomicznej. Arkusze często są wzbogacone o moduły do statystycznej analizy danych, programowania liniowego, dostępu do baz danych.
Systemy zarządzania bazą danych Bazą danych nazywamy zbiór danych o określonej strukturze…

wyrażenia liczbowe
funkcje
formuły - wzory opisujące obliczenia na podstawie zawartości innych komórek
łańcuchy znaków
daty
Formuły
Formuły to równania wykonujące obliczenia na podstawie wartości zawartych w arkuszu. Formuła zaczyna się od znaku równości (=). Np. formuła =5+2*3
mnoży 2 przez 3, a następnie dodaje do wyniku 5.
Operatory obliczeń
Operatory określają typ obliczenia, które ma być wykonane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz