Opracowane zagadnienia na test 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1589
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane zagadnienia na test 2 - strona 1 Opracowane zagadnienia na test 2 - strona 2 Opracowane zagadnienia na test 2 - strona 3

Fragment notatki:

Krzywa transformacji. (krzywa możliwości produkcyjnych) Granica możliwości produkcyjnych- wskazuje na alternatywne kombinacje 2 grup produktów, które społeczeństwo jest zdolne wytworzyć w ciągu danego okresu czasu wykorzystując do tego w całości i w jak najlepszy sposób posiadane zasoby oraz technologie produkcji.
dobro A
Krzywa transformacji dobro B
Krzywa transformacji ilustruje- kombinacje dóbr, które mogą być wykorzystane, gdy zasoby są w pełni wykorzystane. Podstawowe warunki modelu konkurencji doskonałej. konkurencja doskonała - charakteryzuje się tym, że żaden z kupujących i sprzedających nie ma wpływu na cenę. Cena jest wypadkową oferty wszystkich producentów i zapotrzebowania odbiorców na dany produkt.
Producent działający w konkurencji doskonałej dostosowuje wielkość produkcji w taki sposób, aby przy danej cenie rynkowej i danych kosztach produkcji osiągnąć zysk maksymalny.
Równowaga przeds. związana jest z kształtowaniem się sytuacji gałęzi przemysłu, do której należą wszyscy producenci wytwarzający dany produkt.
Model konkurencji doskonałej opiera się na 4 założeniach :
*Założenie jednorodności produktu, (produkty producentów są identyczne);
*Założenie pełnej mobilności czynników produkcji, (nie istnieją żadne przeszkody wchodzenia i wychodzenia przeds. do i z danej gałęzi produkcji);
*Duża liczba sprzedających i kupujących;
*Założenie doskonałej infor o rynku, (przyjmujemy, że sprzedający i kupujący posiadają pełną inf. o produkcie i cenie, w danym momencie jak i w przyszłości).
Reprodukcja- pojęcie i rodzaje. Stałe odtwarzanie procesu wytwarzania dóbr materialnych, konieczna do zachowania ciągłości procesu produkcji.
reprodukcja prosta - zachowana ciągłość procesu wytwarzania bez zmiany wielkości produkcji. Cała wartość nowowytworzona jest konsumowana (w skali makroekonomicznej- całego produktu narodowego), cały zysk przeznaczony na konsumpcję (w skali mikroekonomicznej - pojedynczego przedsiębiorstwa).
reprodukcja zawężona - zmniejszające się z okresu na okres rozmiary produkcji. Kapitał nie jest w całości odtwarzany, następuje przejadanie majątku powstałego w poprzednich okresach. Zysk mniejszy od konsumpcji.
reprodukcja rozszerzona- zachowana ciągłość procesu produkcji przy zwiększającym się z okresu na okres rozmiarach produkcji. Wzrasta wolumen kapitału. Co to jest rynek? Jest miejscem, zorganizowanym zazwyczaj w sensie instytucjonalnym, gdzie dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków, w jakich one przebiegają.


(…)

… w kapitalizmie - wady metodologii sna - na przykładzie konkurencji doskonałej uzasadnij twierdzenie: „ konkurencja jest motorem postępu” - wskaźniki ekonomiczne - analiza rozliczeniowa - krzywa objętości - inflacja- pojęcie i mierzenie jej poziomu -
uzasadnij twierdzenie: „ konkurencja jest motorem postępu” - istota analizy ekonomicznej - wielkości nominalne i realne - model ekonomiczny -
krańcowa stopa
… ustala się szczegółowo czynniki oraz określa się liczbowo wagę ich oddziaływania na wybrany wskaźnik syntetyczny lub cząstkowy. Krzywa obojętności
Współczesna teoria zachowania się konsumenta opiera się na uporządkowanym systemie preferencji konsumowanych dóbr. Preferencje te są ilustrowane za pomocą krzywej obojętności o różnym możliwym nachyleniu i ograniczeniu analizy do 2 dóbr substytucyjnych.
Krzywa obojętności- przedstawia wszystkie kombinacje konsumpcji dwóch dóbr, które są dla konsumenta obojętne. Każda z tych kombinacji daje konsumentowi takie samo zadowolenie, (czyli ten sam poziom całkowitej użyteczności).Oznacza to, że dana krzywa obojętności charakteryzuje się stałym poziomem zadowolenia.
ilość dobra Y Krzywa obojętności konsumpcji jabłek i pomarańczy
(pomarańcze) ilość dobra X…
… i różnicą ceny.
dobro Y
Mapa krzywych obojętności
dobro X U2- U4- wyższe krzywe użyteczności (większe ilości dóbr, wyższe poziomy użyteczności)
A,B- przynoszą tę samą użyteczność, konsumenci będą aspirować się do C i wyżej.
Krzywe U są zbieżne lecz nigdy się nie przecinają. U (poziom zadowolenia) danego dobra zmienia się w zależności od ilości dobra pozostawionego do dyspozycji konsumenta, dostępności…
… CPI- stosunek kosztów określonych dóbr konsumpcyjnych do kosztów tych dóbr w roku bazowym, czyli iloraz wartości koszyka rynkowego w roku badanym do wartości tego koszyka w roku bazowym.
W zależności od tempa w jakim rosną ceny wyróżniamy rodzaje inflacji:
inflacja pełzająca- gdy tempo wzrostu w skali roku wynosi od 3-5%,
inflacja krocząca- -\\- od 5-10%,
inflacja galopująca- -\\- od 10-50…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz