Opłaty za korzystanie ze środowiska - Prawo ochrony środowiska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opłaty za korzystanie ze środowiska - Prawo ochrony środowiska - strona 1

Fragment notatki:

Opłaty za korzystanie ze środowiska
Podstawy prawne
Opłaty za korzystanie ze środowiska - zobowiązanie podatkowe ustalone na podstawie ustawy:
z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 ze zmianami
z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 - tekst jednolity, ze zmianami
Ogólne zasady dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska
Zgodnie z art. 275. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska mają podmioty korzystające ze środowiska.
Podmioty korzystające ze środowiska, bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji, ponoszą tzw. opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska. Jeśli podmiot korzystający ze środowiska naruszy warunki określone w pozwoleniu lub innej decyzji, ponosi on oprócz opłaty, również administracyjną karę pieniężną. Zgodnie z art. 273. w/w ustawy opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
pobór wód;
składowanie odpadów. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz