Opis techniczny-sieć wodociągowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opis techniczny-sieć wodociągowa - strona 1 Opis techniczny-sieć wodociągowa - strona 2 Opis techniczny-sieć wodociągowa - strona 3

Fragment notatki:

1.  Opis techniczny. 1.1 Cel opracowania.            Celem opracowania jest koncepcja projektu sieci wodociągowej dla miasta Dzierzgoń. 1.2. Zakres opracowania.                     Opracowanie to obejmuje: - przygotowanie planu sytuacyjno- wysokościowego, - trasowanie sieci oraz jej struktury, - obliczenie zapotrzebowania wody: metodą ogólną według normatywu z 1966 roku, metodą wskaźników scalonych według normatywu z 1978 roku; - wyznaczenie rozbiorów odcinkowych i węzłowych, - wymiarowanie i obliczenie sieci metodą Crossa oraz obliczenie i sprawdzenie  przyjętych średnic dla przepływu: p.poż, minimalnego i maksymalnego; - wyznaczenie pojemności zbiornika; - wykonanie profilu magistral oraz wyznaczenie linii ciśnień; - strefowanie. 1.3. Podstawa opracowania.    Projekt wykonano w ramach zajęć z przedmiotu Wodociągi i Kanalizacja na semestrze  VI.  Podstawą był plan sytuacyjno- wysokościowy miasta Dzierzgoń oraz dane wstępne  ( klasa wyposażenia mieszkań, rodzaj miejscowości, charakterystyka miejscowości). 1.4. Warunki lokalne.        Dzierzgoń jest miastem położonym na pojezierzu Iławskim w byłym województwie        Elbląskim. Rzędne terenu wahają się od 40-55 m n.p.m. Miasto liczy sobie 100,2 tyś        ludzi. Jest o charakterze przemysłowo- administracyjnym , rozbudowywane. 1.5. Zapotrzebowanie na wodę.    1.5.1. Ilość mieszkańców.              Obliczenie mieszkańców dokonano w oparciu o dane wstępne. Założono następującą                gęstość  zaludnienia:                 zabudowa wysoka 300 M/ha,                 zabudowa średnia  200 M/ha,                 zabudowa niska     100 M/ha.     1.5.2. Standard sanitarny.              Założono, że każdemu rodzajowi zabudowy odpowiada inna klasa wyposażenia             sanitarnego mieszkań.        Klasa wyposażenia mieszkań: - 10% klasa V (III wg 1978) (zabudowa niska)- woda wodociągowa doprowadzona  do mieszkań wyposażonych w zlew kuchenny i spłukiwany ustęp, bez urządzeń  kąpielowych i ciepłej wody, - 20% klasa VI (II wg 1978) (zabudowa średnia)- woda wodociągowa doprowadzona  do   mieszkań   wyposażonych   w   zlew   kuchenny,   spłukiwany   ustęp   i   urządzenia  kąpielowe   z   wieloczerpalną   instalacją   ciepłej   wody   z   piecyka   gazowego   lub  elektrycznego, - 70%   klasa   VII   (I   wg   1978)   (zabudowa   wysoka)-   woda   wodociągowa  doprowadzona do mieszkań wyposażonych w zlew kuchenny, spłukiwany ustęp i  urządzenia   kąpielowe   z   wieloczerpalną   instalacją   ciepłej   wody   z   centralnej 

(…)

… wodociągowego.
System składa się z ujęcia, sieci magistral (pierścieniowej), zbiornika końcowego. Ze
względu na duże nierównomierności w rozłożeniu zabudowy przewidziano dla zabudowy
średniej i niskiej stacje redukcji ciśnienia w sieci rozdzielczej oraz dla zabudowy wysokiej na
niektórych odcinkach stacje podnoszenia ciśnienia.
1.6.1. Ujęcie.
Ujęcie wody zaprojektowano na terenach zieleni nieurządzonej…
… jakości wody pitnej nie proponuje się budowy stacji uzdatniania wody.
1.6.2. Strefa ochronna.
Zaleca się wyznaczenie terenu ochrony bezpośredniej obejmującej obiekty budowlane i
urządzenia związane bezpośrednio z ujmowaniem wody oraz część terenu przylegającego
bezpośrednio do wymienionych obiektów i urządzeń.
Zaleca się również ustalenie wielkości terenu ochrony pośredniej, który będzie objęty…
…=1917 m^3/h wysokość podnoszenia 63,2m. Przed
zbiornikiem wieżowym układ sześcioompowy Q=1120 m^3/h, wysokość podnoszenia 8,4m,
jest to pompa wirowa CDM 200-210-7,5. Pompy w sieciach rozdzielczych: za węzłem 10:
NK 125-250/237, za węzłem 3: NK 125-250/226.
Przewiduje się wyposażenie pomp w przetwornice częstotliwości (falowniki), umożliwiające
płynną regulację obrotów i dostosowanie do wymaganego…
… i instytucji użyteczności publicznej, cele ogólnokomunalne oraz drobny przemysł.
Przyjęto straty w wysokości 15% średniego zapotrzebownia dobowego (łącznie na ujęciu i
sieci). Osobno potraktowano duży przemysł i składy, które występują w mieście w
wydzielonych dzielnicach.
Sporządzono histogram godzinowego rozkładu zużycia wody w mieście (bez dużego
przemysłu i składów), z którego wyznaczono minimalne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz