Wodociągi - Projekt wodociągu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wodociągi - Projekt wodociągu - strona 1 Wodociągi - Projekt wodociągu - strona 2 Wodociągi - Projekt wodociągu - strona 3

Fragment notatki:

PROJEKT WODOCIĄGU DLA MIASTA ŚWIECIE Spis treści 1. Opis techniczny 1.1 Cel opracowania 2 1.2. Zakres opracowania 2 1.3. Podstawa opracowania 2 1.4. Literatura 2 1.5. Warunki lokalne 2 1.6. Zapotrzebowanie na wodę 2 1.7. Opis systemu wodociągowego 3 1.8. Uwagi i wnioski 7 2. Obliczenia 2.1. Zapotrzebowanie na wodę 8 2.2. Przepływy i straty ciśnienia 11 2.3. Pojemność zbiornika 16 2.4. Dobór pomp 17 3. Rysunki Plan sytuacyjno-wysokościowy Linie ciśnień 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Cel opracowania Celem opracowania jest zaprojektowanie wodociągu dla miasta Świecie 1.2. Zakres opracowania Projekt obejmuje: obliczenie zapotrzebowania na wodę; wyznaczenie lokalizacji ujęcia i zbiornika trasowanie sieci magistralnej dobór średnic przewodów magistralnych wyznaczenie linii ciśnień w przewodach dla: godziny maksymalnego rozbioru godziny minimalnego rozbioru przepływu pożarowego obliczenie pojemności zbiornika dobór pomp 1.3. Podstawa opracowania Projekt   wykonano   w  ramach   zajęć   z   przedmiotu   Wodociągi   i   kanalizacja   na   VII  semestrze studiów kierunku Inżynieria Środowiska specjalności Gospodarka Wodna.  Podstawą opracowania był plan sytuacyjno-wysokościowy miasta w skali 1:10 000. 1.4. Literatura T. Gabryszewski; Wodociągi; W. Petrozolin; Projektowanie sieci wodociągowych; Katalog produkcji Leszczyńskiej Fabryki Pomp; 1.5. Warunki lokalne Świecie   jest   miastem   średniej   wielkości   położonym   przy   ujściu   Wdy   do   Wisły.  Rzędne   terenu   wahają   się   od   50   do   95   mnpm,   rzeźba   urozmaicona.   Miasto   ma  charakter   administracyjno   przemysłowy,   z   wyodrębnionymi   obszarami  przemysłowymi.   Liczba   mieszkańców   wynosi   43000,   większość   w   dzielnicach   o  zabudowie średniej. 1.6. Zapotrzebowanie na wodę. 1.6.1. Ilość mieszkańców Obliczenie ilości mieszkańców wykonano w oparciu o plan miasta z zaznaczonymi  obszarami   zabudowy   wysokiej,   średniej   i   niskiej.   Założono   następującą   gęstość  zaludnienia: zabudowa wysoka 350 mieszk./ha zabudowa średnia 200 mieszk./ha zabudowa niska 100 mieszk./ha Całkowita liczba mieszkańców wynosi 43 000. 1.6.2. Standart sanitarny Założono,   że   każdemu   rodzajowi   zabudowy   odpowiada   inna   klasa   wyposażenia  sanitarnego. Zabudowa wysoka wielorodzinna: mieszkania wyposażone w wodociąg, kanalizację,  wc, z centralną dostawą ciepłej wody; klasa VII wg normatywu 1966 (I wg 1978); Zabudowa   średnia  wielorodzinna:   mieszkania   wyposażone   jw.,   z   lokalnym 

(…)

… na ujęciu i sieci). Osobno potraktowano duży przemysł i składy, które
występują w mieście w wydzielonych dzielnicach.
Sporządzono histogram godzinowego rozkładu zużycia wody w mieście (bez dużego
przemysłu i składów), z którego wyznaczono minimalne zapotrzebowanie godzinowe.
Wykorzystano model symulacyjny dla normatywu z roku 1978, który dostosowano do
danych współczynników nierównomierności.
Otrzymane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz