Opis i uzasadnienie przyjętych rozwiązań-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opis i uzasadnienie przyjętych rozwiązań-opracowanie - strona 1 Opis i uzasadnienie przyjętych rozwiązań-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Opis i uzasadnienie przyjętego rozwiązania
Projekt obejmuje zespół urządzeń wentylacji nawiewno- wywiewnej. Instalacja zaprojektowana jest jako instalacja z normowaniem temperatury w okresie zimowym z recyrkulacją powietrza. Projektuje się instalację wykonaną z kanałów prostokątnych z blachy stalowej ocynkowanej oraz kanałów okrągłych elastycznych typ Flex. Przewody i kształtki wentylacyjne powinny być wykonane jako niskociśnieniowe zgodnie z wymogami normy BN-84/8865-40.
Na przewodzie nawiewnym wchodzącym z maszynowni projektuje się zastosowanie tłumika przewodowego 1050 x 600, l = 1250 mm.
W maszynowni zostały zaprojektowane 2 sakcje - nawiewna i wywiewna.
Nawiewna zawiera:
a) czerpnię ścienną typ A 1000 x 1000
b) filtr kasetowy EU3
c) nagrzewnicę wodną N2 o mocy 30 kW
d) wentylator wlk. 400
Natomiast sakcja wywiewna składa się z :
a) wyrzutni dachowej typ A 1000 x 630
b) wentylatora
Jako elementy nawiewne zastosowano anemostaty nawiewające w czterech kierunkach typ SDA firmy KMW engineering wielkość 5, 430 x 430. Każdy anemostat wyposażony jest w skrzynkę oraz przepustnicę regulacyjną.
Do przetłaczania powietrza w przewodach nawiewnych dobrano centralę nawiewną typ BO-04-5.
Powietrze do instalacji dostarczane jest z czerpni ściennej 1000 x 1000. W celu zabezpieczenia odpowiedniej jakości powietrza dostarczanego do pomieszczenia oraz zabezpieczenia urządzeń uzdatniających i przetłaczających powietrze w centrali wentylacyjnej zamontowany jest filtr kasetowy typ EU3. Jest to filtr tkaninowy o powierzchni zwiniętej w „zyg - zak”. Tkanina zabezpieczona jest siatką aluminiową. Filtr zamontowany jest w centrali w prowadnicach umożliwiających łatwe wysunięcie z centrali w celu wymiany. Filtr może pracować w temperaturze do 60 oC. Należy zwrócić szczególną uwagę na obsługą filtrów. Nie można dopuścić do znacznego wzrostu oporów przepływu i przestrzegać zalecanego okresu eksploatacji działek filtracyjnych.
Wywiew prowadzony jest dwoma kanałami połączonymi trójnikiem orłowym. Instalacja wywiewa o 15 % powietrza mniej niż jest nawiewanego. Dzięki temu w pomieszczeniu panuje nadciśnienie, które zapewnia czyste powietrze w pomieszczeniu głównym.
Przewody wentylacyjne wywiewne prowadzone są pod przewodami nawiewnymi.
Powietrze z pomieszczenia zasysane jest przez 12 kratek typu STW o wymiarach 625 x 225.
Do przetłaczania powietrza w przewodach wywiewnych dobrano centralę wyciągową typ BO-14-5
Instalacja wywiewna posiada połączenie z instalacją nawiewną aby umożliwić zmieszanie powietrza zewnętrznego z obiegowym.
Podmieszanie obu strumieni następuje w centrali nawiewnej, w komorze mieszania tuż przed filtrem. Minimalny udział powietrza zewnętrznego w wentylującym wynosi 19 %.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz