Operator delete a wskaźnik I-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Operator delete a wskaźnik I-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Operator delete a wskaźnik I Wycieki pami˛eci kon´cza˛c korzystanie z obszaru pamie˛ci na stercie KONIECZNE jest u˙zycie operatora delete z wła´sciwym wska´znikiem, aby zwróci´c pamie˛c´ stercie, na która˛ ten wskaz´nik wskazuje ponowne wywołanie delete dla tego wska´znika spowoduje załamanie programu, dlatego po zwolnieniu pami˛eci powinno ustawi´c si˛e wska´znik na NULL - kompilator gwarantuje, ˙ze ponowne wywołanie delete z pustym wska´znikiem jest bezpieczne sam wskaz´nik - w przeciwien´stwie do pamie˛ci, na która˛wskazuje - jest zmienna˛ lokalna˛, jednak pamie˛c´ zaalokowana operatorem new nie jest zwalniana automatycznie - klasyczna sytuacja zwana wyciekiem pami˛eci ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz