olsko-niemiecki obszar przygraniczny

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
olsko-niemiecki obszar przygraniczny - strona 1 olsko-niemiecki obszar przygraniczny - strona 2

Fragment notatki:

Polsko-niemiecki obszar przygraniczny - uwarunkowania historyczne i społeczno-kulturowe Współczesne zachodnie pogranicze Polski od początku XIV w. do 1945 roku znajdowało się poza granicami państwa polskiego. W latach 1949-1990 wschodnia część Niemiec znajdowała się w granicach komunistycznej Niemieckiej Republiki Demoktatycznej. Podmioty gospodarki przestrzennej w obszarach przygranicznych W praktyce głównym podmiotem gospodarki przestrzennej jest samorząd terytorialny (lokalny, regionalny itp.) Samorząd terytorialny może być rozumiany jako: Organizacja społeczności lokalnej lub regionalnej
Formą administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.
W granicach poszczególnych państw władza publiczna, w tym samorząd terytorialny jest ściśle zorganizowana w sensie terytorialnym . Organizację tą określa się jako organizację terytorialną pastwa lub jako strukturę terytorialno-administracyjną.
Różnice w zakresie organizacji terytorialnej władzy publicznej a także kompetencji organów władzy publicznej w państwach sąsiednich należą do głównych czynników determinujących gospodarkę przestrzenną o obszarze przygranicznym położonym przy granicy tych państw. Podziały terytorialne w Republice Federalnej Niemiec Niemcy to państwo związkowe, składa się z podmiotów. Składa się z 16 krajów związkowych. Kraje związkowe - częściowo suwerenne podmioty federacji o szerokiej autonomii, tworzące strukturę terytorialno-polityczną Niemiec. Organy władzy w krajach związkowych: Parlament krajowy
Rząd krajowy z premierem, ministerstwa
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz