Oligopol na rynku polskim

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oligopol na rynku polskim - strona 1 Oligopol na rynku polskim - strona 2 Oligopol na rynku polskim - strona 3

Fragment notatki:

Oligopol na rynku Polskim. W nawiązaniu do tematyki przedmiotu mikroekonomia II. Chciałabym poruszyć kwestie konkurencji na rynku polskim. Obecnie bardzo dobrym przykładem konkurencji monopolistycznej jest rynek prezerwatyw w Polsce. W poniższym opracowaniu przedstawię teoretyczne modele konkurencji w gospodarce. Dokładniej zostaną opisane modele czystej konkurencji, konkurencji monpoloistycznej, oligopolu, monopolu i monopolu pełnego. Bardziej dokładnie zostanie opracowany model konkurencji monopolistycznej a za przekład posłuży mi opis rynku prezerwatyw w Polsce. Podstawy teoretyczne Struktury rynkowe, rynkowe struktury, formy (modele) rynków pojedynczych produktów lub pokrewnych ich grup, kształtujące się w wyniku walki konkurencyjnej lub umowy producentów. Wyróżnia się cztery modele struktur rynkowych: czystą (doskonałą, wolną) konkurencję, konkurencję monopolistyczną, oligopol i monopol pełny. Różnią się one między sobą liczbą producentów występujących na danym rynku, sposobem kształtowania cen, charakterem produktów będących przedmiotem obrotu, formami konkurencji między producentami oraz stopniem swobody wejścia na rynek nowych producentów.
Model czystej konkurencji Charakteryzuje się dużą liczbą niezależnych producentów, z których żaden indywidualnie nie ma wpływu na cenę, kształtującą się pod wpływem całkowitych wielkości popytu i podaży. Przedmiotem obrotu na takim rynku są produkty jednorodne (np. płody rolne), konkurencja ma charakter cenowy (dążenie do obniżki kosztów produkcji, pociągające za sobą obniżenie cen, eliminuje z rynku konkurentów produkujących zbyt drogo). Wejście nowych producentów na rynek doskonale konkurencyjny nie napotyka żadnych barier.
Model konkurencji monopolistycznej Charakteryzuje się względnie dużą liczbą producentów wytwarzających produkty tego samego typu (np. meble, odzież, obuwie, biżuterię), ale posiadające swoiste, indywidualne cechy, co pozwala producentom odrębnie ustalać ceny swoich wyrobów, ale nie mogą one zbytnio odbiegać od cen podobnych produktów na rynku. Konkurencja ma głównie charakter niecelowy (jakość, opakowanie, reklama, promocja). Wejście na rynek jest trudniejsze niż w modelu konkurencji doskonałej, wymaga większego kapitału i nakładów na skuteczną reklamę i promocję dla pozyskania klientów. Oligopol W oligopolu liczba producentów nie przekracza kilkunastu. Produkty mogą mieć charakter jednorodny (np. surowce, materiały) lub różnorodny (np. sprzęt radiowo-telewizyjny, samochody, artykuły gospodarstwa domowego). Ceny dyktowane są przez największe z przedsiębiorstw oligopolu (przywódca cenowy) lub ustalane w wyniku umowy między producentami. Konkurencja o charakterze niecelowym polega na ciągłej poprawie jakości i nowoczesności produktów, ustalaniu dogodnych warunków sprzedaży i gwarancji, reklamie i promocji. Wejście na rynek oligopolistyczny jest trudne, z uwagi na bariery ekonomiczne (znaczny kapitał), technologiczne i prawne, ale możliwe.


(…)

… nad konkurencjom.
Konkurencyjność polskiej firmy przejawia się też w poziomie cenowym.
Ceny kondomów Unimila wahają się od 2zł do 8zł a ceny kondomów Durex do 5zł do 15zł. Wysoka jakość idzie w parze z konkurencyjnością. Dlatego też nowoczesna linia produkcyjna zapewnia wysokiej jakości towar sprzedawany przez polską firmę.
Firma inwestuje w jakość i na unowocześnienie produkcji firma wyda ok. 3 mln całości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz