Okres poniemowlęcy - charakterystyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 532
Wyświetleń: 4949
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Okres poniemowlęcy - charakterystyka - strona 1 Okres poniemowlęcy - charakterystyka - strona 2 Okres poniemowlęcy - charakterystyka - strona 3

Fragment notatki:

Wykład
Kluczowym elementem rozwojowym jest przy wiązanie
Okres poniemowlęcy
Bolbie style przywiązana są wzorami budowania relacji z drugim człowiekiem, które
kształtuje się do 1 roku życia wyznaczają relacje dorosłości style wyznaczają nam sposób
funkcjonowania, style są niezmienne
4 fazy rozwoju przywiązania koncepcja Bolbiego
1) 0-3 miesiąca – faza orientacji bez wyraźnej figury. Dziecko wysyła sygnały. Matka
musi nauczyć się trafnego rozpoznawania sygnałów
2) 3-6 miesiące – sygnalizowanie i orientacja dziecko jest do wyróżnionej figury.
Wyróżnienie figury z tła. Zadaniem rodziców jest regulowanie i stymulowanie ,
pobudzanie i utrzymanie rytmu
3) 6 mies- 2,5 roku – zadaniem rodzica jest kontynuowanie, współuczestniczenie w
regulacji pobudzeń
4) 2,5 roku – wzwyż – faza pod hasłem kształtowanie relacji partnerskich. Zadaniem
rodzica: ograniczenie swoich działań regulacyjnych a stopniowe przesuwanie punktu
ciężkości na stronę dziecka
Decentracja do pewnego momentu są egocentryczne – jak chce mi się pić przynosi 2 kubeczki
dla siebie i dla mamy, wgląd w motywy figury i nauka samodzielności
4 wzorce przywiązania
1. Styl przywiązanie bezpieczny – najbardziej pożądany umiejętność badania stałych
emocjonalnie relacji w życiu dorosłym
style po za bezpieczne:
2. lękowo ambiwalentny – fazy rodzica gdzie dominującą chcą jest brak
przewidywalności, spójności w relacja z rodzicami, nie wiadomo jak zachowa się
rodzić, słaba skuteczność w zaspokajaniu potrzeb, ignorowanie sygnałów wysyłane
przez dziecko
3. unikowy – wiąże się z arbitralnością reakcji rodziców- dzieci i ryby głosu nie mają,
nadmierna decyzyjność i kontrola. Zahamowywanie emocji ze strony matki, brak
kontaktu cielesnego
4. dezorganizacja stylu przywiązania – jeżeli mamy ukształtowany, któryś ze styli to
mażemy nad nim pracować, a jeżeli nie mamy to trudno coś zbudować, 4 korelaty:
alkoholizm opiekunów, choroby psychiczne niski status społeczno – ekonomiczny,
wszystkie możliwe formy przemocy wywoływanie poczucia winy/krzywdy
2 grupy czynników warunkujących bezpieczny styl przywiązania się.
1. uwarunkowanie bezpośrednie jakość sprawowanej opieki jest proporcjonalna do
pojęcia wrażliwości macierzyńskiej. Wskaźnik jakości opieki jest wrażliwość
macierzyńska. 4 elementy decydujące o wrażliwości matki, o poziomie:
1. stałe nakierowanie uwagi na dziecko na sygnały przez to dziecko wysyłane
2. prawidłowe interpretowanie sygnałów
3. podjęcie adekwatnego działania względem sygnału wysyłanego przez dziecko
4. czy sprawdza czy potrzeba została zaspokojona
2. uwarunkowanie pośrednie – temperament dziecka
są to podejścia przeciw stawne
Wykład
Ad 2 czynnik 1 cechy osobowości opiekuna – wrażliwość macierzyńska, rodzicielska to
wrażliwość traktowana jako cecha osobowości. Jakie cechy osobowości, aby było poczucie
bezpieczeństwa u matki? Obraz siebie –samoocena
Stabilność samooceny stabilność samooceny – wszystko zależy od poziomu samooceny. Im
wyższa samoocena tym poziom radzenia sobie jest niższy. Stabilność samooceny –
samoocena jest silna odporna na próby zorganizowania jej
Uwarunkowania pośrednie :
1. , cechy osobowości opiekuna – obraz siebie stabilność samooceny. Im samopoczucie
wyższe tym poziom funkcjonowania jest wyższy
2. aktualna sieć społ otaczająca matkę
 Najważniejsza jest sieć wsparcia partnerskiego – czy pani pomaga partnerowi
 Sieć wsparcia interpersonalnego: przyjaciele najbliżsi krewni
Wsparcie społeczne dalsi znajomi
 Wsparcie instytucjonalne – wsparcie do usług instytucji
3. Doświadczenia rodzica z dzieciństwa – chodzi o próbę dotarcia do tego jaki styl
przywiązania reprezentuje matka. Pytania o różne wydarzenia istotne? Pytamy o traumy z
dzieciństwa
Faza poniemowlęca:
 2-3 rok życia
 Umiejętność samoregulacji u dziecka, od kontroli do samokontroli
 To jest ten wiek kiedy uwagę mamy ukierunkowywać na to, żeby budować
samo regulację
Przejawy samo regulacji
1. odraczanie gratyfikacji
2. kontrola zachowań impulsywnych. Pomiędzy 2-4 latkami
3. umiejętność organizowania działań celowych w sytuacjach złożonych kiedy
wymaga zaplanowania kroków
Budowanie kontroli w dziecku (nowe formy kontroli):
1. kontrola ekspresji własnych emocji
2. kontrola zachowań podlegających wpływowi otoczenia taki zachowań do których
realizacji dziecko potrzebuje pomocy
3. kontrola reakcji z otoczeniem
3 obszary funkcjonowania dziecka/ poziom ukształtowanej samokontroli
1. przejawy temperamentu w funkcjonowaniu dziecka,
 przejawy: kontrola impulsywności na poziomie jego zachowań przejawia się
zdolnością precyzyjnego wychowania ruchów. Umiejętności skoncentrowania
uwagi
 poziom zaangażowania vs wycofania – czy dziecko w trakcie wykonywania
zadania celowego- Czy pojawia się zachowanie o zaangażowaniu czy
zachowanie związane z nie realizacją czynności
 stabilność aktywności celowej –czy dziecko umie koncentrować uwagę na
wieloetapowym zadaniu. Czy jest stabilne i ukierunkowane na punkt celowy
Co rodzić ma robić lub nie robić czynniki istotne:
1. niewolno wycofywać się z bliskości emocjonalnej z dzieckiem – dziecko
przejawia bunt, kryzys Przejawy kryzysu 3 latka:
 1 rzędowe) negatywizm, upór, samowola, krnąbrność
– negatywizm ukierunkowany na matkę
 2 rzędowe) bunt konflikt z otoczeniem, despotyzm –
podporządkowywanie, deprecjacja (mówi mamie, że
jest głupia)
2.Nielekceważyć potrzeb dziecka
3.Wzbudzanie u dziecka wstydu
2. jakością kontroli oraz wsparcia ze strony rodziców zewnętrznej/ wenętrznej
jakość budowania kontroli
 rodzice są autokratyczni- nadmierna kontrola
 rodzice „rób co chcesz”
Byłą równowaga pomiędzy zewnętrzną/wewnętrzną
3. nabywanie kompetencji językowych oraz komunikacyjnych
2 kody językowe Bernsteina:
 kod zamknięty / ograniczony – rodziny robotnicze, mała liczba komunikatów,
mało komunikatów „ja” przewaga „my”. Nie ma jednostek ale jest rodzina
jako całość. Brakuje komunikacji nie werbalnej – nie ma przytulani.
Negatywna ekspresja emocjonalna – nieumiejętność mówienia o swoich
emocjach, przeżyciach
 kod otwarty / rozwinięty – rodziny inteligenckie, rozmowy z dzieckiem w
pionie i poziomie, dużo ciepła fizycznego, ekspresji emocjonalnej, prawo do
ekspresji własnych emocji zaspokajania własnych potrzeb. Bogate
słownictwo, stymulowana jest podmiotowość każdego członka rodziny,
rodzice uczą się od dzieci w wielu sytacjach
jakim kodem porozumiewali się rodzice dziadkowie?, kody są dziedziczone?
Ważne jest czym zajmował się dziadek, rodzice i w jakim kodzie dziecko było
wychowywane (inteligencji czy robotniczym)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz