Okoliczności wpływające na wymiar kary. 53 §2 i §3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Okoliczności wpływające na wymiar kary. 53 §2 i §3 - strona 1 Okoliczności wpływające na wymiar kary. 53 §2 i §3 - strona 2

Fragment notatki:

OKOLICZNOŚCI WPŁYWAJĄCE NA WYMIAR KARY art. 53 §2 i §3 § 2. Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego. § 3. Wymierzając karę sąd bierze także pod uwagę pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę pomiędzy nimi osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem. Dotyczą przedmiotowej i podmiotowej charakterystyki przestępstwa i osoby sprawcy. Przedmiotowe okoliczności - rozwijają i konkretyzują dyrektywę współmierności kary do stopnia społecznej szkodliwości czynu i winy. Podmiotowe - dyrektywę prewencji indywidualnej. Mają charakter ocenny i nie są łagodzące ani obciążające. Jedynie współdziałanie z nieletnim i recydywę ogólną ( ze względu na sposób życia ) traktować należy jako okoliczności obciążające. Art. 53 §2 i 3 - nakazuje uwzględnić w szczególności w ramach dyrektyw ogólnych i szczegółowych: 1. sposób zachowania się sprawcy - znaczenie przedmiotowe i podmiotowe - wiąże się z charakterystyką czynu sprawcy. Sposób zachowania się sprawcy należą do znamion przestępstwa to ustalenie tego nie może wpływać na sądowy wymiar kary, gdyż okoliczność ta została uwzględniona przez ustawodawcę przy ustalaniu ustawowego wymiaru kary. 2. popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim 3. motywacja sprawcy - może ona zasługiwać na uwzględnienie lub potępienie. Ma znaczenie zarówno w ocenie stopnia winy sprawcy, jak i dla ustalenia prognozy dotyczącej przyszłego zachowania się sprawcy, która jest istotnym składnikiem właściwego doboru i wymiaru kary lub innych środków; 4. rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej przestępstwem - szkoda majątkowa i niemajątkowa 5. rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków 6. rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa 7. właściwości i warunki osobiste sprawcy - cechy biologiczne, cechy charakteru w relacji z otoczeniem, sytuacja rodzinna, zatrudnienie, warunki materialne - nie mają wpływu na ocenę szkodliwości, mogą wpływać łagodząco lub obciążająco. Do właściwości sprawcy należy to wszystko, co zawiera jego konstrukcja psychofizyczna (chodzi tu np. o stopień jego rozwoju psychicznego, cechy charakteru) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz