Okablowanie sieci LAN i WAN - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Okablowanie sieci LAN i WAN - wykład - strona 1 Okablowanie sieci LAN i WAN - wykład - strona 2 Okablowanie sieci LAN i WAN - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Moduł 5. Okablowanie sieci LAN I WAN
Mimo iż każda lokalna sieć komputerowa jest inna, istnieje wiele zagadnień
projektowych, które są wspólne dla wszystkich sieci LAN. Na przykład w
większości sieci LAN wykorzystywane są te same standardy i komponenty. W
tym module przedstawiono informacje dotyczące elementów lokalnych sieci
Ethernet oraz powszechnie stosowanych urządzeń LAN.
Obecnie dostępne są różne rodzaje połączeń WAN. Mogą to być rozmaite
połączenia: od komutowanych po szerokopasmowe. Różnią się one szerokością
pasma, ceną i wymaganymi urządzeniami. W tym module przedstawiono
informacje dotyczące różnych typów połączeń WAN.
5.1 Okablowanie sieci LAN
5.1.1 Warstwa fizyczna sieci LAN
Typy medium są oznaczane przy użyciu różnych symboli. Sieć Token Ring jest
oznaczana kółkiem. Sieć FDDI jest oznaczana dwoma współśrodkowymi
kółkami, a sieć Ethernet — prostą kreską.
Połączenia szeregowe są oznaczane zygzakiem.
Sieć komputerową można zbudować przy
użyciu różnych mediów. Zadaniem medium
jest przenoszenie informacji przesyłanych siecią
LAN. W lokalnych sieciach bezprzewodowych
medium jest fala elektromagnetyczna
rozchodząca się w powietrzu lub w przestrzeni
kosmicznej. W przypadku innych mediów do
przenoszenia sygnałów sieciowych stosowane są
przewody, kable lub światłowody. Media
sieciowe stanowią warstwę pierwszą — fizyczną
— sieci LAN. Każde medium ma wady i zalety.
Przy porównywaniu zalet i wad na ogół warto
uwzględnić:
• dopuszczalną długość kabla,
• koszt,
• łatwość instalacji,
• podatność na zakłócenia.
Sygnały sieciowe mogą być przenoszone za
pośrednictwem kabli koncentrycznych, światłowodów, a nawet bezprzewodowo. Jednak podstawowym medium, który
będzie omawiany, jest nieekranowana skrętka kategorii 5 (Cat 5 UTP), do której należy również rodzina kabli kategorii 5e.
Sieci LAN można budować na bazie wielu topologii oraz wielu różnych mediów fizycznych. Na rysunku zaprezentowano
niektóre technologie warstwy fizycznej, które mogą być wykorzystane do budowy sieci Ethernet.
5.1.2 Sieć Ethernet w kampusie
Standard Ethernet jest najbardziej powszechną techniką, w jakiej realizowane są sieci LAN. Po raz pierwszy został on
zaimplementowany przez grupę firm Digital (DEC), Intel i Xerox, którą określa się wspólnym skrótem DIX. Grupa DIX
utworzyła i zaimplementowała pierwszą specyfikację lokalnej sieci Ethernet, która stała się podstawą specyfikacji 802.3
instytutu IEEE wydanej w roku 1980. Specyfikacja 802.3 została później rozszerzona przez IEEE o trzy nowe standardy:
802.3u (Fast Ethernet), 802.3z (Gigabit Ethernet over Fiber) i 802.3ab (Gigabit Ethernet over UTP).Wymagania dotyczące
sieci mogą wymuszać aktualizację do szybszych topologii sieci Ethernet. Większość sieci Ethernet obsługuje szybkości 10
Mb/s i 100 Mb/s. Nowa generacja produktów multimedialnych, związanych z przetwarzaniem obrazu i bazami danych
może spowodować szybkie przeciążenie sieci Ethernet działających z tradycyjnymi szybkościami 10 i 100 Mb/s.
Administratorzy sieci ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz