Ogrzewanie zdalaczynne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 8435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogrzewanie zdalaczynne - strona 1 Ogrzewanie zdalaczynne - strona 2

Fragment notatki:

SYSTEMY OGRZEWANIA    Ogrzewanie zdalaczynne – charakterystyka    W ogrzewaniu zdalaczynnym ciepło grzewcze ze źrodła ciepła  doprowadzane jest za pomocą sieci cieplnej do odbiorcow końcowych. System ogrzewania  zdalaczynnego składa się z następujących głownych elementow:    • Źrodło ciepła – kotłownia, elektrociepłownia, pompa ciepłaciepłownia geotermalna, etc.,  wyposazona w pompownię, stację uzdatniania wody obiegowej, urządzenia regulacyjne,  pomiarowe i zabezpieczające.  • Sieć cieplna przesyłowa – układ rurociągow rozprowadzających nośniki  ciepła (gorąca woda, para wodna) do roznych obiektow.  • Węzły cieplne – układy połączeń odbiorcow wewnętrznych z zewnętrzną  siecią przesyłową, wyposazone w urządzenia regulacyjne, pomiarowe i zabezpieczające.  • Wewnętrzna sieć cieplna – układ rurociągow zlokalizowanych za węzłem  cieplnym, rozprowadzający nośnik ciepła do poszczegolnych odbiorcow wewnętrznych  (pionow i grzejnikow indywidualnych).    Zalety: wyeliminowanie konieczności transportu paliwa i popiołu do  pojedynczych budynkow – odciązenie ruchu; mozliwość zastosowania tańszych paliw –  odpadow komunalnych, węgla brunatnego czy biomasy; bardziej ekonomiczne i ekologiczne  wykorzystanie paliw; oszczędność miejsca u poszczegolnych odbiorcow; zminimalizowanie  obsługi; podwyzszona ochrona przeciwpożarowa.    Ogrzewanie zdalaczynne - rodzaje  Rodzaje ogrzewania zdalaczynnego rozrożnia się wg:  • nośnika ciepła: ogrzewanie gorącą wodą i parą,  • sposobu przyłączenia:  – bezpośrednie (odbiorniki połączone z siecią przesyłową),  – pośrednie (odbiorniki wspołpracujące z siecią poprzez stacje  przeponowych wymiennikow ciepła),  • poziomu temperatury czynnika grzewczego:  – ogrzewanie niskotemperaturowe (do 100 oC),  – ogrzewanie średniotemperaturowe (pomiędzy 100-120 oC),  – ogrzewanie wysokotemperaturowe (powyŜej 120 oC).  • mocy cieplnej,  • rodzaju ogrzewanych budynkow:  – ogrzewanie osiedlowe (temperatura do 120 oC),  – ogrzewanie przemysłowe,  – ogrzewanie miejskie.    Ogrzewanie wodne średniotemperaturowe – system przewodów  • System jednoprzewodowy – sieć cieplna składa się z przewodow pierścieniowych (spadek  temperatury wzdłuż drogi przepływu).  • System dwuprzewodowy – sieć cieplna ułożona jest z dwoch przewodow: zasilania i  powrotu; ewentualne pokrycie potrzeb c.w.u. dokonywane jest za pomocą wymiennika ciepła  zainstalowanego w wewnętrznym obiegu c.w.u.; regulacja jakościowa lub ilościowa –  najczęściej mieszana: jakościowa w sezonie grzewczym, ilościowa poza sezonem grzewczym. 

(…)

… w sieci
Ciśnienie wody w sieci jest sumą trzech składowych: ciśnienia hydrostatycznego, ciśnienia
spoczynkowego (ciśnienia w naczyniu wzbiorczym) oraz ciśnienia wywołanego pracą pompy
(w celu pokonania oporow przepływu). Miejsce wzajemnego usytuowania naczynia
wzbiorczego oraz pompy cyrkulacyjnej warunkuje poziom nadciśnienia w
sieci (nadwyzki ciśnienia względem ciśnienia spoczynkowego).
Maksymalne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz