Ogólne wytyczne projektowania fundamentów bezpośrednich-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólne wytyczne projektowania fundamentów bezpośrednich-opracowanie - strona 1 Ogólne wytyczne projektowania fundamentów bezpośrednich-opracowanie - strona 2 Ogólne wytyczne projektowania fundamentów bezpośrednich-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Ogólne wytyczne projektowania fundamentów bezpośrednich.
-w poziomie posadowienia była ta sama geotechniczna warstwa (ten sam rodzaj gruntu i jego stan fizyczny)
Jeśli będą różne warstwy to wtedy między nimi musi być dylatacja lub na gruncie słabszym zrobić podsypkę z gruntu słabszego lub zwiększenie właściwości gruntu np. metodą iniekcji w gruntach spoistych. Wymiana gruntu np. metodą NIKROFLOTACJI)
-w przypadku trudnych warunków sposobu fundamentowania na podłożu wielowarstwowym, należy zastosować zbrojenie pionowe łączące zbrojenie ław z wieńców poprzez 4Φ12mm lub 4Φ16mm.
Zasady wymiarowania fundamentów bezpośrednich, stopa, ława fundamentowa.
Stopy: stosuje się na gruncie o jednostkowym obliczeniowym oporze granicznym podłoża qf ≥0,2Mpa. Stopy pod słupy pojedyncze mają podstawę przeważnie kwadratową lub prostokątną(L:B = 1:1 do 3:1). Pole podstawy stopy wyznacza się według wzoru: F = L • B = Qr/mqf Qr = Qs + Qfg - obciążenie obliczeniowe w poziomie posadowienia stopy.
Qs - obciążenie od konstrukcji(słupa)
Qfg - obciążenie od fundamentu i gruntu nad fundamentem;
m - współczynnik korekcyjny
qf - obliczeniowy opór jednostkowy jednowarstwowego podłoża pod fundamentem;
-stopu z cegły lub kamienia
zależność między wysokością stopy h a odsadzką s jest dla stóp ceglanych uwarunkowana jakością zaprawy użytej do murowania i wynosi: h/s ≥3 - przy zaprawie cem-wap, h/s≥2 - przy zaprawie cem; w wypadku stóp kamiennych h/s ≥2 .
Szerokość pojedynczej odsadzki w ławach ceglanych wynosi zwykle ¼ cegły, a wysokość odsadzek nie powinna być mniejsza od 2 warstw cegieł.
-stopy betonowe
Pole podstawy stopy można wyznaczyć według wzoru F = L • B = Qr/mqf przyjmując wcześniej ciężar stopy i gruntu na odsadzkach (Qfg = 0,1 - 0,2Qs) lub obliczyć według wzoru: F = L • B = Qs/mqf - γsrd • D
Qs - obciążenia obliczeniowe od konstrukcji słupa
γsr - obliczeniowy ciężar objętościowy betonu i gruntu(γsr = 20kN/m3)
D - głębokość posadowienia stopy
Wysokość stóp po obliczeniu pola powierzchni podstawy i przyjęciu jej boków, wyznacza się według wzorów:
-stopy trapezowej lub schodkowej
h≥1,4(L - A)..qr/Rbbz -stopy prostokątne
h≥1,2(L - A)..qr/Rbbz qr - Qr/L•B - jednostkowe obciążenie obliczeniowe w poziomie posadowienia;
L - A - różnica dłuższego boku podstawy stopy i odpowiadającego mu boku słupa;
Rbbz - obliczeniowa wytrzymałość betonu na rozciąganie w konstrukcjach betonowych;
Wysokość stopy powinna być tak dobrana aby h≥0,74(L-A), aby kąt α był nie mniejszy niż 55-60 stopni. Zalecane jest, aby wysokość stopy była mniejsza niż 30cm. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz