Odszkodowanie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odszkodowanie - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Odszkodowanie: Naprawienie szkody następuje w pieniądzu (odszkodowanie pieniężne). Wysokość tego odszkodowania jest uzależniona od: a) rozmiaru szkody : zasadniczo ustala się wg cen z daty ustalenia odszkodowania. W grę wchodzi wartość rynkowa. b) stopnia winy: jeżeli szkoda została wyrządzona z winy umyślnej, to sprawca obowiązany jest do odszkodowania w pełnej wysokości, a więc odpowiada również za utracone korzyści. Natomiast gdy szkoda została spowodowana nieumyślnie, sprawca odpowiada w granicach szkody rzeczywistej, więc bez utraconych korzyści oraz w wysokości nie przekraczającej 3-miesięcznego wynagrodzenia pracownika.
c) wynagrodzenie pracownika: wysokość wynagrodzenia wpływa na wysokość odszkodowania, jeżeli szkoda została spowodowana nieumyślnie
d) okoliczności sprawy: wpływają na wysokość odszkodowania. Obniżenie odszkodowania to tzw. miarkowanie wysokości odszkodowania. Może to nastąpić w drodze ugody sądowej lub pozasądowej albo też na podstawie orzeczenia sądowego. Odpowiedzialność za mienie powierzone: Minie powierzone to mienie przekazane pracownikowi z obowiązkiem zwrotu albo rozliczenia się. KP określa tzw. zakres powierzenia mienia, a więc składniki mienia pracodawcy, które mogą być powierzone pracownikowi. Są to pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, narzędzia, instrumenty lub podobne przedmioty, oraz środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze. Pracownik za powierzone mienie odpowiada w pełniej wysokości. Jest to również odp. na zasadzie winy, z tym że pracodawca nie musi wykazywać winy pracownika oraz zw. przyczynowego. Ma on wykazać fakt powierzenia mienia oraz istnienia szkody. Pracownik natomiast ma obowiązek udowodnić że szkoda powstała z przyczyn niezależnych od niego, a więc okoliczności na które pracownik nie miał wpływu, jeżeli chce uniknąć odpowiedzialności.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz