Odpowiedzialność rządu i jego członków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność rządu i jego członków - strona 1 Odpowiedzialność rządu i jego członków - strona 2

Fragment notatki:

ZAGADNIENIE ODPOWIEDZILNOŚCI RZĄDU I JEGO CZŁONKÓW
RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI (zawarte w Konstytucji)
Konstytucyjna
Polityczna (parlamentarna)
Odpowiedzialność solidarna (całego gabinetu)
Indywidualna (poszczególnych członków)
Jednocześnie Konstytucja stosowanie 2 form odpowiedzialności politycznej:wotum zaufania i konstruktywne wotum nieufności WOTUM ZAUFANIA Stosuje się je, gdy W chwili tworzenia Rządu dla poparcia programu jego prac
W trakcie funkcjonowania Rządu Rząd zechce związać swa politykę, pracę itd. Z wotum zaufania Sejmu
Art. 160 Konstytucji - brak określonych sytuacji -Premier może zwrócic się do Sejmu o wotum zaufania kiedy zechce Jeśli RM uzyska w.z. wzmacnia się jej pozycja; jeśli nie uzyska- premier musi złożyc dymisję, a prezydent będzie musiał ją przyjąć
Są dwa rodzaje wotum zaufania - wynikające z art. 156 UST. 1, 2 i 160 ARTYKUŁ 156 USTĘP 1 i 2
ARTYKUŁ 160 -
-wymagana jest bezwzględna większość głosów przy zachowanym quorum
- większość bezwzględna przy zachowanym quorum
- pociąga za sobą konsekwencje konstytucyjne- rozwiązanie się Rządu- konstruktywne wotum nieufności z pominięciem skrócenia kadencji Sejmu
KONSTRUKTYWNE WOTUM NIEUFNOŚCI (wg art. 157 ust. 1 Konst.)
To solidarna odpowiedzialność polityczna RM (zwykłe wotum nieufności zostało z Konstytucji wyeliminowane- bano się, że będą powstawać chwilowe większości w celu obalenia Rządu)
Inspiruje je zwykle opozycja niezadowolona z RM - większość negatywna Czasem kwn służy rekonstrukcji RM- ryzyko zrekonstruowania rządu z tej samej większości parlamentarnej Większość negatywna staje się większością pozytywną, bo bierze na siebie odpowiedzialność za ciągłość sprawowania w Ładzy wykonawczej - dają alternatywę osobową= propozycję nowego premiera i programową (czyli kwn oznacza powołanie nowego premiera i na jego wniosek RM, które EX CONSITUZIONE otrzymuje wotum zaufania)
Art. 158 ust. 2 na wniosek premiera prezydent powołuje nową RM- jedyna sytuacja, gdy powołanie RM zostaje złożone całkowicie w ręce prezydenta Wniosek o kwn musi być złożony na piśmie Marszałkowi Sejmu i podpisany przez min. 46 posłów (10% ustawowej lb Sejmu) Musi zawierać imienne wskazanie nowego kandydata na premiera Głosowanie nad takim wnioskiem odbywa się min 7 dni od jego złożenia i nie później niż na następnym posiedzeniu Jeśli wniosek upadnie- dla przyjęcia potrzebna bezwzględna większość - co najmniej 231 posłów ponowny wniosek będzie można zgłosić 3 m-ce od zgłoszenia poprzedniego wniosku o kwn
Ograniczenie to nie ma miejsca jeśli z ponownym wnioskiem o kwn wystąpi co najmniej 115 posłów (25% składu Sejmu- art. 158)

(…)

…” za sprawy należące do ich kompetencji lub powierzone im przez premiera Wniosek o wotum nieufności musi mieć formę pisemną
Wymaga podpisów min. 69 posłów (15% ustawowej lb. Sejmu )
Uchwalone po zaopiniowaniu go przez właściwe komisje sejmowe Tryb identyczny jak przy kwn
Minister wobec którego uchwalono wotum nieufności składa dymisję na ręce prezydenta, który musi ją przyjąć
Ministrowie ponoszą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz