Odpowiedzialność konstytucyjna i trybunał stanu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Odpowiedzialność konstytucyjna i trybunał stanu-opracowanie - strona 1  Odpowiedzialność konstytucyjna i trybunał stanu-opracowanie - strona 2  Odpowiedzialność konstytucyjna i trybunał stanu-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Paulina Pogoda
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSTYTUCJNA
- pojęcie deliktu, zakres podmiotowy i przedmiotowy -
i
TRYBUNAŁ STANU
- pozycja ustrojowa, organizacja, procedura postępowania -
oraz możliwość
„IMPEACHMENTU” Lecha Kaczyńskiego
na gruncie obowiązującego porządku prawnego
w Rzeczpospolitej Polskiej
i aktualnej sytuacji na scenie politycznej
Spis treści
WPROWADZENIE DO TEMATU
Dla realizacji idei państwa prawnego, w tym wynikającej z niej zasady praworządnego działania organów państwowych, konieczne jest stworzenie procedur regulujących egzekwowanie odpowiedzialności osób piastujących urzędy i stanowiska publiczne za ich działania związane z pełnionymi urzędami, naruszające obowiązujące przepisy prawa.
Jednym podstawowych (również z uwagi na aspekt historyczny) mechanizmów egzekwowania prawnych konsekwencji nielegalnych działań urzędników państwa jest odpowiedzialność konstytucyjna. Zasadniczo wyróżnia się dwa modele egzekwowania owej odpowiedzialności. Pierwszym jest wywodząca się z angielskiego parlamentaryzmu procedura impeachmentu. W procedurze tej niższa izba parlamentu formułuje akt oskarżenia i głosuje nad postawieniem oskarżonego przed sądem, funkcję sądu zaś pełni wyższa izba parlamentu. Inną formą jest model kontynentalny, w którym jedna lub obie izby parlamentu decydują czy postawić oskarżonego przed sądem. Sądem tym jest zazwyczaj specjalnie utworzony, odrębny organ państwowy, zwany przeważnie Trybunałem Stanu.
Impeachment - rys historyczny
Owocem Dobrego Parlamentu (Good Parliament), który rozpoczął obrady 28 kwietnia 1376 roku jest pierwszy, uznawany przez doktrynę przypadek impeachmentu w historii. Dotyczył on Williama barona Latimera, którego uważano za bliskiego współpracownika króla Edwarda III.
Parlament 1376 usunął z Izby Lordów Williama Latimera wespół z Richardem Lyons'em - londyńskim kupcem. Procedurę odwołania rozpoczął marszałek parlamentu - Peter de la Mare, który oskarżył obu o nielegalne transakcje z wykorzystaniem królewskiego skarbca i zagarnięcie zysków do własnej kieszeni. Inne zarzuty dotyczyły między innymi przyjmowania łapówek od przejętych statków wroga oraz nakładanie grzywien bez zgody króla. William Latimer poprosił o przedstawienie zarzutów na piśmie, a także o czas do przygotowania linii obrony. Zażądał również, by proces toczył się w Izbie Lordów, na co Parlament przystał. Niemniej Lordowie uznali

(…)

… grona posłów i senatorów na okres kadencji Sejmu. Ponieważ przewodniczącym TS jest z mocy prawa (art.199 ust.2) Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, stąd też kompetencja kreacyjna Sejmu dotyczy całego składu Trybunału Stanu, jednak z wyjątkiem jego przewodniczącego. Bliższe unormowanie procedury wyłaniania składu TS zawiera Regulamin Sejmu (art.26, 30, 31), zgodnie z którym kandydatury zastępców…
… odpowiedzialności pozostałych osób. Zastosowanie znajduje tu wówczas art.6 ust.2 i 3 ustawy o TS, przyznający takie prawo Prezydentowi (ten wniosek wymaga kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów), grupie co najmniej 115 posłów oraz sejmowej komisji śledczej.
Wniosek wstępny kierowany jest na ręce Marszałka Sejmu, który przekazuje go następnie do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Jest to stała komisja sejmowa…
… akt i dokumentów, korzystać z pomocy Prokuratora Generalny, jak również Najwyższej Izby Kontroli. Ustawa o TS gwarantuje osobie, wobec której wniosek zgłoszono, prawo składania przed Komisją wyjaśnień i wniosków, jak również prawo do korzystania z pomocy obrońcy.
Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej kończy swoje postępowanie sporządzaniem sprawozdania oraz sformułowaniem wnioskiem. Jeżeli wniosek…
….
Z przyjęcia wyżej opisanej zasady, wynika szereg szczegółowych przesłanek odnoszących się do funkcjonowania prezydentury w systemie organów państwowych. Pierwszą jest brak możliwości pozbawienia Prezydenta urzędu z przyczyn politycznych przed upływem kadencji. Głowa państwa pozostaje wyłączona również spod kontroli parlamentarnej i zgodnie z przyjętymi zwyczajami polityka prezydenta nie stanowi przedmiotu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz