Odpowiedzi na kolokwium - Plemniki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzi na kolokwium - Plemniki - strona 1 Odpowiedzi na kolokwium - Plemniki - strona 2 Odpowiedzi na kolokwium - Plemniki - strona 3

Fragment notatki:

Plemniki powstają w najądrzu i z stamtąd dostają się do jądra. NIE, PLEMNIKI POWSTAJĄ W JĄDRZE I DOSTAJĄ SIĘ DO NAJĄDRZA
Na przekroju światło tchawicy nie jest okrągłe. Z przodu tworzy linię prostą, a z tyłu wycinek koła. NIE, Z TYŁU JEST LINIĄ PROSTĄ, A Z PRZODU WYCINKIEM KOŁA
Obie zastawki międzykomorowe otwierają się w kierunku przedsionków. NIE, OTWIERAJĄ SIĘ W KIERUNKU OD PRZEDSIONKA DO KOMORY
Zaraziki płucne dzielą się na najmniejsze odcinki tzw. Grona. Stanowią one podstawową jednostkę płuc, zarówno anatomiczną, jak i czynnościową. TAK
Macica i jajniki leżą wewnątrzotrzewnowo, bo ze względu na funkcje muszą być dodatkowo chronione. TAK
Dendryty przekazują pobudzenia do Ciała komórki nerwowej. TAK
Szybkość przewodzenia w nerwach obwodowych rośnie przy obniżaniu temperatury lub w trakcie niedokrwienia nerwu. NIE, MALEJE
Brak koordynacji ruchów to: synergia. NIE, ASYNERGIA
Wątroba jest organem wielofunkcyjnym i największym gruczołem człowieka. TAK
Mejoza - proces podziału komórki występujący tylko u organizmów rozmnażających się płciowo. NIE, INNE ORGANIZMY TEŻ MOGĄ DZIELIĆ SIĘ MEJOTYCZNIE
Żołądek jest narządem wewnątrzotrzewnowym. Z zewnątrz pokrywa go błona surowicza otrzewna. Pod nią jest dobrze rozwinięta ułożona w trzech warstwach tkanka mięśniowa gładka. TAK
Jelito cienkie jest najdłuższym, liczącym około 5m, odcinkiem przewodu pokarmowego. Ciągnie się ono od odźwiernika do zastawki krętniczo-kątniczej. TAK
W jelicie cienkim można wyróżnić trzy odcinki: dwunastnicę, jelito czcze i jelito kręte-biodrowe. TAK
Dwunastnica jest położona prawie całkowicie wewnątrzotrzewnowo. NIE, ZEWNĄTRZOTRZEWNOWO
Jelito grube jest ostatnim odcinkiem przewodu pokarmowego. Wyróżnia się w nim jelito ślepe (kątnice), okrężnice i odbytnice. TAK
Od ściany dolnej jelita krętego odchodzi wyrostek robaczkowy. NIE, JELITA ŚLEPEGO
Pierwszym odcinkiem okrężnicy jest okrężnica zstępująca. NIE, WSTĘPUJĄCA
Kosmki w jelicie grubym są znacznie niższe niż w jelicie cienkim. TAK
Tchawica ma postać rury i jest przewodem łączącym krtań z kolejnym odcinkiem dróg oddechowych, jakim są oskrzela, jej długość wynosi od 12 do 14 cm. NIE, OKOŁO 12 CM
Oskrzele główne prawe jest znacznie dłuższe i szersze od lewego, a kąt jego odejścia powoduje, że nie stanowi ono bezpośredniego przedłużenia tchawicy. Stąd też ciała obce, zarówno płynne jak i stałe, częściej dostają się do płuca lewego, zazwyczaj do oskrzela płatowego dolnego. NIE, GRUBSZE I KRÓTSZE, DLATEGO CIAŁA OBCE DOSTAJA SIĘ DO PRAWEGO OSKRZELA
Wnęka płuca znajduje się na powierzchni bocznej płuc.

(…)

… i jest połączony z wątrobą i dwunastnicą poprzez drogi żółciowe. TAK
Krtań łączy gardło z oskrzelem głównym. NIE, PO DRODZE JEST JESZCZE TCHAWICA
Kosmki jelitowe to małe wypustki na powierzchni błony śluzowej jelita cienkiego, mające na celu zwiększenie powierzchni chłonnej. TAK

…. NIE, WEWNĄTRZOTRZEWNOWO
Dorosły człowiek robi 10 - 12 oddechów na minutę. NIE, 16-20
Wątroba jest ważna m.in. ze względu na syntezę czynników krzepnięcia krwi. TAK
W każdym płucu wyróżniamy szczyt, oraz trzy powierzchnie: żebrową, śródpiersia i przeponową. TAK
Kresomózgowie zbudowane jest z dwóch półkul mózgowych oddzielonych podłużną szczeliną. TAK
Wątroba charakteryzuje się budową segmentalną. TAK
Prawa półkula mózgu
… tłuszcze i karbohdrazy (…) trzustkową rozkładającą cukry. ZAWIERA: amylazę trawiącą węglowodany oraz trypsynę - rozkład białek i lipazę rozkład tłuszczów
Węzeł przedsionkowo-komorowy leży pomiędzy przedsionkami (…). ??? (POWINNO BYĆ: TUŻ NAD KOMORAMI)
Węzeł zatokowo -przedsionkowy inicjuje i reguluje rytm uderzeń serca, nazywamy go regulatorem rytmu. TAK
Powietrze oddechowe - ilość powietrza którą…
… przez komórki, głownie ściany żołądka, przekształca się pod wpływem działania kwasu solnego w aktywną pepsynę, która częściowo rozkłada większość białek na krótsze łańcuchy polipeptydowe. NIE, ŻOŁĄDEK WYDZIELA PEPSYNE DO BIAŁEK, A KWAS SOLNY DO DEZYNFEKCJI
W jelicie cienkim, a zwłaszcza w dwunastnicy, kwaśna treść pokarmowa, przechodząca z żołądka, jest neutralizowana przez zasadowy sok trzustkowy. TAK
Moszna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz