Odpowiedzi do testu 1 z technologii informacyjnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7959
Wyświetleń: 9541
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzi do testu 1 z technologii informacyjnej - strona 1

Fragment notatki:

Markowski. Notatka składa się z 1 strony.
1. Co to jest port komputera ? punkt połączenia w komputerze, w którym można podłączyć urządzenia przekazujące dane do komputera i z komputera.
2. Pamięć wewnętrzna mikrokomputera, z której można tylko odczytywać dane i programy, to: ROM 3. Informacją nazywamy ... słowo informacja wywodzi się od łacińskiego słowa informatió - powiadomienie o czymś.
4. Czym różnią się dane od informacji? na podstawie danych przetworzonych w naszej głowie, refleksji podejmujemy decyzje, działanie informacja; (Informacja jest przenoszona za pośrednictwem konkretnego komunikatu.)
5. Co to jest bit? (cyfra binarna) najmniejsza jednostka informacji przetwarzana przez komputer. Pojedynczy bit reprezentuje cyfrę 1 lub 0 w zapisie binarnym albo wartość Prawda lub Fałsz warunku logicznego.
6. Co to jest bajt? 8b = 1B podstawowa jednostka informacji przetwarzana we współczesnym komputerze
7. System binarny to ... dwójkowy system liczbowy (inaczej binarny) to pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą pozycji są kolejne potęgi liczby 2. Do zapisu liczb potrzebne są więc tylko dwa znaki: 0 i 1,
8. Z ilu bitów składa się 1MB? 1MB = 1 024KB - 1 048 576 bajtów = 8*1.048.576 = 8.388.608 bitów 9. PDC ELto ... najmniejszy element obrazu (punkt świecący), jaki może być wyświetlony na ekranie monitora.
10. Co cechuje pamięć RAM? RAM podstawowa pamięć komputera, która służy do przechowywania systemu operacyjnego oraz programów i danych podczas wykonywania obliczeń.
RAM (do odczytu i zapisu), można w niej zapisywać i odczytywać informacje, wymaga stałego zasilania
11. Co oznacza pojecie odświeżania ekranu monitora częstotliwość odświeżania ekranu wskazuje ona ile razy w ciągu każdej sekundy obraz na ekranie monitora jest na nowo wyświetlany; jest ona mierzona w hercach (Hz);
odświeżanie czyli „budowanie" na nowo obran na ekranie komputera
12. Zaznacz parametry techniczne charakteryzujące monitor kompute ra.. przekątna ekranu, rozdzielczość ekranu, czas reakcji piksela, kąt widzenia, współczynnik kontrastu, jasność, ilość wyświetlanych kolorów, klasa, złącza
13. Zaznacz formaty plików grafiki rastrowej ... JPEG, PNG, GIF, TTF, BMP 14. Stratna kompresja danych oznacza ... że z pliku skompresowanego nie da się uzyskać dokładnej kopii pliku poddanego kompresji
jest wykorzystywana głównie do plików graficznych i dźwiękowych -
zwykle pozwala na znacznie większy stopień "upakowania" danych niż bezstratna kompresja danych
15. Bezstratna kompresja danych oznacza ...

(…)

… WWW
82. Słowo router oznacza ...
urządzenie, które ułatwia sieciom LAN i WAN współdziałanie i łączność oraz może łączyć sieci LAN o różnych topologiach sieciowych (takie jak Ethernet i Token Ring).
Routery dopasowują nagłówki pakietów do segmentu sieci LAN i wybierają najlepszą drogę dla pakietu, optymalizując wydajność sieci.
W środowisku Macintosh routery umożliwiają komunikację pomiędzy…
… do płyty głównej. 46. Poprzez formatowanie dysku można ...
przygotować dysk do zapisu
tworzyć dyskietkę systemową (np. w DOS - używając dodatkowo w poleceniu FORMAT parametru
kasować wszystkie dane na dysku
47. Ile bajtów zawiera standardowo sektor na dyskietce po sformatowaniu Windows? 512B
48. Befragmeotowanie dysków twardych to ...
proces mający na celu fizyczne uporządkowanie struktury katalogów i plików na dysku twardym w ten sposób, aby system operacyjny miał do nich jak najszybszy dostęp.
49. Jaki efekt osiąga się poprzez uruchomienie programu do defragmentacji plików?
porządkuje zapis plików na wolnych obszarach dysku (poprzez spójny, sąsiadujący a nie -rozproszony fizycznie we fragmentach zapis plików) przyspiesza dostęp do danych zgromadzonych na dysku twardym
może odbywać się w tle
50…
… dolnym.
odległość między wierszami tekstu na stronie
25. Tezaurus wbudowany w edytorach tekstu umożliwia ....
podaje synonimy, antonimy i wyrazy pokrewne do zadanych słów
umożliwia wzbogacenie słownictwa w edytowanym dokumencie
26. Nazwy: Courier, Aria!, Times Roman, dotyczą ... kształtu czcionek (fontów)
27. Co to jest próbkowanie w procesie cyfryzacji dźwięku ?
proces zamiany postaci analogowej…
… zapisu dźwięku w standardzie MP3 (Motion Picture Expert Group, Audio Layer ?
cyfrowy zapis dźwięku o jakości bardzo zbliżonej do możliwości płyt CD
ściąganie do komputera plików dźwiękowych za pośrednictwem Internetu przechowywanie dźwięku na dysku twardym w taki sposób, by zajmował jak najmniej miejsca
odtwarzanie dźwięku na komputerze (za pomocą odpowiedniego oprogramowania) o jakości zbliżonej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz