odpowiedzi do egzaminu - Układ nerwowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
odpowiedzi do egzaminu - Układ nerwowy - strona 1 odpowiedzi do egzaminu - Układ nerwowy - strona 2 odpowiedzi do egzaminu - Układ nerwowy - strona 3

Fragment notatki:

1) …………….. to element kom. nerwowej odpowiedzialny za procesy metaboliczne, a ………………. Produkcje nowych białek:
a)akson, rybosom
b)mitochondriom, dendryty
c)chromosomy i aparat golgiego
d) mitochondrium, rybosomy - poprawna
2) centralny ukl. Nerwowy czlow sklada się z:
a)leukocytow
b)astrocytow
c)kom. Schwanna
d)kom. Kostnych
e)receptorow czuciowych
f)neuronow
g)oligodenrocytow
3) przez bariere krew-mozg latwo (nie wymagając aktywnego transportu) przechodza takie subst. Jak:
a) glukoza
b)czasteczki obdarzone ładunkiem elektrycznym
c)tlen
d)subst, rozpuszczalne w wodzie
e)subst. Rozpuszczalnbe w w tluszczach
4)wartość potencjalu spoczynkowego neuronu:
a) jest zalezne od typu kom
b)ilości i rodzajow stymulacji dochodzącej do neuronu
c)jest niezmienna właściwością neuronu
d)wynosi ok. 70mV
e)wynosi ok. -70mV
f)jest wytwarzany przez wzgorek aksonalny
g)jest efektem polaryzacji blony kom.
5)jakie i jak skierowane sily działają na jony sodu w sytuacji gdy neuron jest w stanie spoczynku:
a)gradient elektryczny wypycha jony na zew kom
b)gradient elektryczny wpycha jony do wew kom
c)gradient koncentracji wypycha jony na zew kom
d)gradient koncentracji wpycha jony do wew kom
6)jakie i jak skierowane sily działają na jony potasu w sytuacji gdy neuron jest w stanie spoczynku:
a)gradient elektryczny wypycha jony zew kom
b)gradient elektryczny wpycha jony do wew
c)gradient koncentracji wypycha jony na zew
d)gradient koncentracji wpycha jony do wew
7)co powoduje wypływanie jonow sodu na zew blony kom w stanie spoczynku:
a)gradient koncentracji
b)elektryczny
c) i taki i taki
d)pompa sodowo-potasowa
e)jony sodu nie wydostaja się na zewnatrz w stanie spoczynku
8)tzw glowna stacja przekaznikowa dla info sensorycznej jest:
a)kora Mozgowa
b)wzgorze
c)podwzgórze
d)most
9)dla jakiego typu info czuciowej(ych) okolica pierwszorzedowa jest zakret zarodkowy w placie ciemieniowy?
a)dotyku
b)sluchu)
c)wzroku
d)wechu
10)neurotransmiter:
a)jest węglowodanem
b)laczy się z odpowiednim receptorem na blonie postynaptycznej
c)jest syntetyzowany w komorce nerwowej (?)
d)jest wydzielany do szczeliny synaptycznej
e)przenika przez blone postsynaptyczna oddzialujac bezposrdenio na organelle komorkowe


(…)

….
a)wzgórze
b) jader podstawy
c)prażkowie
d) podwzgórze
23.w skład pnia mózgu wchodzą:
a) śródmózgowie
b)most
c)rdzeń przedłużony
d)móżdżek
e) jądra podstawy
24.istota czarna
a)należy do śródmózgowia (tak)
b)należy do opuszki węchowej
zawiera ciała neuronów dopaminergicznych
d)jest uszkodzona u chorych na Parkinsona (tak)
25.pierwszorzędowa kora wzrokowa zawiera się w:
a)płacie skroniowym
b)wyspie
c)pł…
…)zalezy od rodzaju komorki postsynaptycznej (np. GABA ergicznej czy tez glutaminiamergicznej)
d)zalezy od rodzajow receptorow postsynaptycznych
12)rozchodzenie się potencjalu czynnościowego:
a)zalezy od obecności oslonki mielinowej
b)przebiega od denrytow do zakończeń aksonalnych
c)przebiega od zakończeń aksonalnych do dendrytow
d)jest zalezne od procesow refrakcji względnej gdyz inaktywacja napięciowo- zaleznych kanałów sodowych zapobiega cofaniu się potencjalu na aksonie
e)jest zalezne od procesow refrakcji bezwzgledenj gdyz inaktywacja napięciowo zaleznych kanalow sodowych zapobiega cofaniu się potencjalu na aksonie
f)jest zalezny od procesow refrakcji względnej gdyz inaktywacja napięciowo zaleznych kanalow potasowych zapobiega cofaniu się potencjalu na aksonie
g)jest zalezny od p[rocesow refrakcji…
…(a):
a)acetylocholina
b)noradrenalina
c)glutaminian
d)dopamina
e)subst. P
15)neuroprzekaźnikami w systemie nerwowym mogą być:
a)peptydy (tak)
b)tlenek azotu (tak)
c)aminokwasy (tak)
d)serotonina (tak)
e)GABA (tak)
16.hiperpolaryzacja oznacza:
A zwiekszenie ilości ładunków dodatnich wewnątrz neuronu w stosunku do zewnętrza neuronu
b)zmniejsze ilości ładunków dodatnich wewnątrz w stosunku do zewn. Neuronu
c)krótkotrwałe…
… neurotransmitera przez n. presynapt.
c) absorpcja skł, odżywczych i odpadów
d)absorb. Neurotransmitera przez kom. Glejowe
19.które z twierdzeń charakteryzuje wtórny neuroprzekaźnik.
a) jest uwalniany z komorki presynaptycznej w tym samym czasie co inny transmiter.
b) jest uwalniany z kom. Presynaptycznej tuz po innym transmiterze
c)jest uwalniany z kom. Postsynaptycznej i odbierany przez kom. Presynaptyczne
d…
…. Ciemieniowym
d)pl. Potylicznym (tak)
e)żadne z powyższych
26.jak nazywa się proces powstawania nowych neuronow?
Migracja
Mielinizacja
Różnicowanie
Proliferyzacja (tak)
27.apoptoza to
a) rozrost aksonu w odpowiedzi NGF
b) śmierć aksonu w odpowiedzi NGF
c ::samobójstwo neuronu” (tak)
d )rozgałęzienie się dendrytów
28.termin „darwinizm neuronalny”oznacza, że?
a)ukł. Nerwowy wyżej rozw. Naczelnych przypomina ukł…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz