Odpady - omówienie - Gospodarowanie odpadami

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpady - omówienie - Gospodarowanie odpadami - strona 1 Odpady - omówienie - Gospodarowanie odpadami - strona 2

Fragment notatki:

Odpady - są to wszystkie przedmioty i substancje stałe, a także nie będące ściekami
substancje ciekłe, powstające w wyniku działalności bytowej lub gospodarczej człowieka, i
nieprzydatne w miejscu lub czasie w którym powstały.
Gospodarowanie odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk i
unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad
miejscami unieszkodliwiania odpadów.
Odpady można podzielić na grupy wg następujących kryteriów:
 źródło pochodzenia – sfera powstawania,
 kryterium surowcowe,
 stan skupienia,
 skład chemiczny,
 toksyczność,
 stopień zagrożenia dla środowiska,
 stopień przydatności (branżowej) do dalszego wykorzystania.
Gazowe, ciekłe, stałe, które ze względu na źródło pocho dzielą się
 -komunalne (odpady miejskie: z gospodarstw domowych, obiektów usługowych, trawników i
terenów parków, z ulic),
 -przemysłowe,
 -rolnicze – głównie odpady organiczne z produkcji roślinnej
 -niebezpieczne – np. odpady szpitalne, z rzeźni, azbestowe, osady z oczyszczalni ścieków,
niektóre chemiczne itp.
Metody unieszkodliwiania odpadów
biologiczne:
 - kompostowanie
 - fermentacja
 metanowa
termiczne:
 -spalanie
 -zgazowanie
 -odgazowanie
 (piroliza)‫‏‬
inne:
 - przerób
 na paliwo
Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych
samych materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie,
przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce
służące do ich późniejszego przetworzenia.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz